“Ik ben altijd op zoek naar nieuwigheden, maar je hebt ook mensen rond je nodig die mee willen.” – Wouter Willems

- Ilene Langen

Vandaag nemen we je mee in het verhaal van Wouter Willems. Hij werkt als pedagogisch ICT-coördinator bij GO! Basisschool Klim Op in Bonheiden en voor Scholengroep 5.

Wouter Willems is altijd op zoek naar een uitdaging, dat werd duidelijk in ons gesprek. Deze gepassioneerde ICT-coördinator heeft maar liefst 27 basisscholen onder zijn vleugels: GO! Basisschool Klim Op in Bonheiden en 26 andere van Scholengroep 5.

Grenzen opzoeken

Wouter stelt zich voor als iemand die altijd op zoek is naar een uitdaging. Hij werkte eerder op de luchthaven en verkocht Samson & Gert-spaarrekeningen, maar koos daarna voor het onderwijs. Een vaste benoeming zag hij niet echt zitten, want dat voelde voor hem aan als een gouden kooi.

Toch heeft hij vijftien jaar in het vierde leerjaar vertoefd. Hoewel hij altijd graag heeft lesgegeven, voelde hij zich na enige tijd opgesloten tussen de vier klasmuren. Na loopbaancoaching en het geluk van een topdirecteur op zijn weg, waagde hij de sprong als pedagogisch ICT-coördinator.

“Ik werkte in het begin vooral rond Smartschool, websites, ICT-beleidsplannen en leerlijnen, maar ging ook rond in de klassen. Zo leerde ik de leerlingen programmeren, coderen en creatief zijn met de iPad. Het doel was vooral om de toestellen op school deftig in te kunnen zetten”, aldus Wouter.

Combineren en jongleren

Uiteindelijk heeft Wouter zijn functie uitgebreid naar andere scholen, waarna de coronacrisis toesloeg en er extra uren vrijkwamen. Dat zorgde ervoor dat hij op dit moment halftijds werkt in zijn ankerschool De Klim Op in Bonheiden, maar ook 18 uren voor Scholengroep 5. In totaal is dat goed voor 27 basisscholen, een hele boterham.

Wouter merkt op dat scholen de digitalisering allemaal anders aanpakken. Sommige scholen bestellen veel, andere scholen hebben eigenlijk nog niets. “Sinds ik gestart ben in oktober, doen we in alle scholen een analyse van de beginsituatie op basis van de vier bouwstenen van de Digisprong. Ik heb een gesprek met de directies en het ICT-anker van de school in kwestie. Daarna worden er actieplannen opgesteld, wat werkbare documenten zijn.”

Om het overzicht te kunnen bewaren, kijkt Wouter waar de prioriteiten liggen en hoe hij de scholen in kwestie het beste verder kan helpen. “In scholen die al iets wilden doen met de Digisprongmiddelen, heb ik computationeel denken aangebracht tijdens pedagogische studiedagen. Daarnaast heb ik sessies gegeven rond Google Workspace en Google Classroom, want 26 scholen hebben Chromebooks aangekocht.”

lees ook

Google lanceert reparatieprogramma voor Chromebooks in het onderwijs

De scholengroep

“In de scholen van de scholengroep vraag ik om een ICT-ankerpunt aan te stellen, naast een kernteam ICT waarin vertegenwoordiging van de kleuterschool, de boven- en de onderbouw zit. Tegen het einde van dit schooljaar zou dat op punt moeten staan”, geeft Wouter aan.

Ik vraag om een ICT-ankerpunt aan te stellen, naast een kernteam ICT.

Wouter Willems, pedagogisch ICT-coördinator

Wanneer scholen het actieplan onder handen nemen, is ook het doen van een SWOT-analyse (op basis van de vier bouwstenen van de Digisprong) belangrijk. Deze analyse wordt kant en klaar voorzien in samenwerking met een collega. “De visie van het gemeenschapsonderwijs is dan ook gepersonaliseerd samen leren, met digitale transformatie als hefboom om dat te bereiken.”

De ankerschool

In zijn ankerschool in Bonheiden werkt Wouter wat anders, al is er ook een kernteam en een beleidsplan aanwezig. Er loopt een actieplan van de kleuterklas tot het zesde leerjaar, naast de leerlijnen mediawijsheid en digitale vaardigheden.

“Ik had een beleidsplan gemaakt in het sjabloon van KlasCement, maar omdat de visie van het GO veranderd is, is dat nu het schoolontwikkelingsplan ICT-beleid geworden.” Volgens Wouter is dat een werkdocument dat je constant kan en moet aanvullen, het sjabloon van KlasCement is wat statischer.

In Bonheiden kan je een halve dag per week de technisch ICT-coördinator aanspreken, maar ook in de scholengroep is er een technisch ICT-coördinator aanwezig.

Toestellen en experimenten

In De Klim Op heeft Wouter gekozen voor een hybride digitale leeromgeving. Hij probeert die visie wel ook over te brengen naar andere scholen. Voor de Digisprong investeerden ze reeds in iPads en Chromebooks, waardoor elke leerling vanaf het vierde leerjaar nu al zijn eigen toestel bezit. De 36 iPads worden vooral gebruikt in de kleuterklas en in de onderbouw. Vanaf het derde leerjaar krijgen de leerlingen ook een eigen Google-account.  

“Een pluspunt daarnaast is dat we werken met Snappet, een adaptief wiskundeplatform. Wij gebruiken onze eigen toestellen daar nu voor. We hebben ook geen rekenboeken meer, alles werkt digitaal vanaf het derde leerjaar behalve het mapje met getallenlijnen.”

“In mijn ankerschool kan ik bovendien veel experimenteren. We zijn daar nu bezig met het implementeren van VR-mogelijkheden. Ook zijn we pas ingestapt in het i-Learn-traject, maar dat staat nog niet helemaal op punt”, laat Wouter weten.

Nieuwigheden in de klas

“Ik ben altijd wel op zoek naar nieuwigheden, maar je moet ook mensen rond je hebben die mee willen.” Wouter geeft aan dat hij als teamplayer altijd de gulden middenweg probeert te bewandelen. “Als ik in scholen kom, spreek ik met de directie maar kom ik ook in de klas. Ik begrijp wat er leeft op de klasvloer en bij de leerlingen.”

Als ik in scholen kom, spreek ik met de directie maar kom ik ook in de klas. Ik begrijp wat er leeft op de klasvloer en bij de leerlingen.

Wouter Willems, pedagogisch ICT-coördinator

Als klasleerkracht heeft hij altijd gezorgd dat er een computer was in de klas, en hij probeert leerlingen te boeien door in te zetten op programmeren en coderen. Ook filmpjes maken met de iPad en muziek maken met GarageBand hoort erbij. “Natuurlijk zijn we ook bezig met digitale transformatie bij wiskunde en taal. Leerlingen kunnen namelijk een online typcursus volgen vanaf het vierde leerjaar, al blijft het gebruik van een werkschrift belangrijk.”

Leerlingen vinden interactief les krijgen ook echt plezant volgens Wouter. “Drie jaar geleden gebruikte ik LessonUp om mijn slides te verbeteren, zodat leerlingen een soort van Kahootquiz konden doen tijdens de les. Alle antwoorden verschenen in een wordcloud op het bord. En zo’n dingen hebben leerkrachten nodig.”

Meer tijd is broodnodig

Wat opvalt is dat het woord ‘tijd’ vaak terugkomt. Zowel Wouter als de leerkrachten hebben er niet genoeg van om alles rond te krijgen. “Leerkrachten willen wel graag dingen leren, maar er is soms gewoon niet genoeg tijd en teveel planlast. Dan zijn kant en klare materialen heel nuttig.”

Wanneer er in kleine stappen gewerkt wordt, creëer je ook meer een gedragen visie.

Wouter Willems, pedagogisch ICT-coördinator

Wouter houdt zich dan ook veel bezig met het voorzien van die materialen, zoals een jaaractieplan met linken naar filmpjes die leerkrachten in de klas kunnen tonen of presentaties die ze zelf kunnen gebruiken. Op die manier kan hij zijn tijd besteden aan mensen die het het meest nodig hebben.

“Dankzij de pandemie kunnen er wel veel webinars online gevolgd worden, wat makkelijker is om jezelf bij te scholen.” De filmpjes die hij voor leerkrachten maakt, deelt hij ook in stukken op, zodat iedereen kan bepalen hoe ver ze zich willen verdiepen in bepaalde materie. “Wanneer er in kleine stappen gewerkt wordt, creëer je ook meer een gedragen visie. Iedereen moet namelijk betrokken zijn.”

Helpdesk voor vragen

Vanuit het gemeenschapsonderwijs is er verder nog een helpdesk waar leerkrachten terecht kunnen voor webinars en bijscholingen. Daarnaast kan je de pedagogische begeleidingsdienst contacteren voor allerhande vragen. Zo pasten ze de competentiewijzer aan, gestoeld op het DigCompEdu Framework, om het laagdrempeliger te maken.

Wouter geeft aan dat hij ook vragen kan stellen aan collega’s of zijn netwerk op LinkedIn kan aanspreken bij problemen. Op dit moment vindt hij bijscholing rond Google Classroom ook heel belangrijk. “Veel scholen kiezen voor Chromebooks en filmpjes erover maken, is niet altijd genoeg. Natuurlijk heb je ook diensten als Fourcast for Education en Schoolupdate die je hiermee kunnen helpen. Leerkrachten kunnen zich zo vanop afstand certificeren en dat vind ik een goed systeem.”

De Digisprong

Op zich vindt Wouter dat het Digisprongplan goed in elkaar zit. Het gaat namelijk uit van het vier-in-balans-model. “Ik denk dat er wel heel doordacht aan gewerkt is. Het is belangrijk dat er een evenwicht is tussen de infrastructuur, de visie en de leermiddelen.”

Volgens Wouter loopt het kenniscentrum wel wat achter en dat is jammer. “Nu vind je de middelen van het centrum terug op KlasCement, maar ik heb gemerkt dat er toch nog veel vragen zijn.”

lees ook

“Ik ben in het onderwijs terecht gekomen door de job en niet in de job door het onderwijs.” – Mark Canfyn


Dit is een interview van de nieuwe ‘ICT-coördinator aan het woord’-reeks. Met deze rubriek willen wij ICT-coördinatoren hun verhaal laten doen. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en eens gluren bij de buren. Wil jij graag zelf deelnemen of ken je iemand in je omgeving? Contacteer ons via info@schoolit.be voor een eerste kennismaking.