Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst

1.1 Deze gebruikersovereenkomst bevat de algemene voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de aangeboden informatie en diensten van Schoolit, een door ForLink BVBA aangeboden en gehoste website. De gebruiker (bezoeker, klant, lid, adverteerder) van de website en van eventuele aangeboden diensten, wordt geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan.

1.2 ForLink BVBA behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen optreden binnen deze algemene voorwaarden zal dit op de website bekend worden gemaakt en zullen de aangepaste voorwaarden automatisch van kracht zijn voor iedere gebruiker.

1.3 Bij een zeer grote wijziging van deze algemene voorwaarden zal ForLink BVBA de gebruiker op de hoogte stellen per e-mail.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 ForLink BVBA is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen, danwel enig ander gebrek in de gegevens of informatie die staan op de website. Dit geldt voor zowel de gegevens of informatie die geplaatst zijn door ForLink BVBA, dan wel een medewerker van Schoolit, als voor de gegevens of informatie die geplaatst is door een gebruiker.

2.2 ForLink BVBA biedt de website aan zoals die op dat moment is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde technieken. ForLink BVBA is niet aansprakelijk voor het eventueel uitvallen of slecht functioneren van de website.

2.3 Op de website bevinden zich diverse links naar websites van derde partijen. Er wordt geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. ForLink BVBA is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekend niet dat ForLink BVBA de mening / informatie/ gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of er enige associatie mee heeft.

2.4 Eventuele tekortkomingen in de informatie of gegevens van Schoolit geeft geen recht op enige vorm van financiële compensatie. ForLink BVBA is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

2.5 De informatie en gegevens op de website worden met hoge frequentie gewijzigd. ForLink BVBA behoudt zich dan ook het recht om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

3.1 De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de intellectuele eigendomsrechten op de website en de daar gepubliceerde gegevens (teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out) in handen van ForLink BVBA zijn en blijven.

3.2 Het is een gebruiker, dan wel een derde verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ForLink BVBA, enige op de website gepubliceerde gegevens openbaar te maken, dan wel te verveelvoudigen. Deze gegevens mogen dus niet als bron worden gebruikt, worden gereproduceerd, gepubliceerd, verkocht of enige andere vorm van verspreiding anders dan via Schoolit.

Artikel 4: Privacy

4.1 ForLink BVBA respecteert de gegevens en privacy van de gebruikers. ForLink BVBA gebruikt deze gegevens alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van eventuele activiteiten of aanpassingen op de website Schoolit. ForLink BVBA zal, zonder toestemming van de betreffende gebruiker, de gegevens van haar gebruikers niet gebruiken voor marketing doeleinden buiten Schoolit.

4.2 Tijdens een bezoek aan de website kunnen wij informatie opslaan op de computer van de gebruiker in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestand waarin basis informatie wordt opgeslagen. Via een cookie kan worden nagegaan wanneer de gebruiker eerder op Schoolit is geweest en of de gebruiker bepaalde voorkeuren heeft op onze website. In iedere browser zit een mogelijkheid de cookies te beheren van websites. Meer hierover staat in de documentatie van de browser.

4.3 ForLink BVBA behoudt zich het recht voor te allen tijde, bij enige verdenking van misbruik door een gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen spammen, hacken of het lastig vallen van andere gebruikers, alle berichten, waaronder de privé berichten, van de gebruiker in te zien.

Artikel 5: Uitsluiting

5.1 ForLink BVBA behoudt zich het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen een gebruiker de toegang tot Schoolit te ontzeggen. Dit geld voor iedere gebruiker.

5.2 Een lid kan op elk moment zijn gebruikersaccount opzeggen bij Schoolit. De gegevens in de gebruikersaccount zullen dan zoveel mogelijk worden verwijderd. De geplaatste reacties zullen niet worden verwijderd, aangezien deze een essentieel deel uitmaken van de discussies.

Artikel 6: Onvoorziene situaties

6.1 Indien er een situatie voordoet waar niet in voorzien is in de Algemene Voorwaarden, zal de leiding van ForLink BVBA bevoegd zijn hierover een definitief oordeel te geven. Over het oordeel wordt niet gecorrespondeerd en deze is bindend.

Artikel 7: Advertenties

7.1 Schoolit is een website waar u gratis veel informatie kunt vinden. Om deze informatie gratis te kunnen houden worden er advertenties op de website geplaatst. Het weren / blokkeren of onzichtbaar maken van deze reclame wordt afgeraden om de website te steunen.