Eerste 230 miljoen euro Digisprong-middelen uitgekeerd

- Jeroen Langendam

Belofte maakt schuld. Deze week voegt de Vlaamse Overheid daad bij woord door de eerste schijf Digisprong-middelen uit te keren. In totaal ontvangen scholen 230 miljoen extra middelen voor ICT.

In december 2020 maakte minister van Onderwijs Ben Weyts bekend dat elke leerling van het 5e leerjaar of hoger een laptop zou krijgen. Later. in maart 2021 werd dit voornemen geformaliseerd.

Weyts zegde in eerste instantie 375 miljoen euro extra middelen toe. Vorige week kwam daar een bedrag van 10 miljoen euro bij, zodat ook het buitengewoon onderwijs, deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd mee kunnen doen aan de Digisprong. In totaal maakt de Vlaamse Overheid dus 385 miljoen euro extra vrij.

De eerste schijf van de Digisprong-middelen bedraagt in totaal 230 miljoen euro. Dit bedrag wordt deze week onder scholen verdeeld.

De Digisprong-middelen betekenen een grote sprong voorwaarts voor de digitalisering van het onderwijs. Weyts noemt de Digisprong “een ongeziene operatie”. Vlaanderen grijpt volgens de minister de coronacrisis aan “om alle scholen mee te trekken in het digitale bad. Dit is een stevige stimulans voor meer onderwijskwaliteit”.

Achterstand inhalen

De coronacrisis liet volgens het ministerie zien dat Vlaamse scholen achter lopen als het gaat om digitaal onderwijs. Nu de eerste middelen verdeeld worden kan aan de inhaalslag worden begonnen.

De kaders zijn bekend: elke leerling van het vijfde leerjaar of hoger krijgt een eigen laptop. Lagere klassen krijgen gedeelde toestellen. Daarnaast wordt er stevig geïnvesteerd in ICT-vaardigheden en beleid.

Hoe de achterstand precies ingehaald moet worden mogen scholen verder invullen. Zo hebben scholen vrije keuze om te bepalen welke laptop, tablet of andere device voor hun leerlingenpopulatie het meest passend is.

Voor schoolleiders en IT-coördinaten betekent de Digisprong een enorme uitdaging. Gelukkig staan  deze professionals er niet alleen voor. Dankzij de checklist van de  Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) in de hand kunnen ICT-coordinatoren voortvarend aan het werk. 

300.000 Euro voor Don Bosco

Het Don Bosco-instituut in Groot-Bijgaarden mag deze week 300.000 euro verwachten. Tijdens een werkbezoek liet minister Ben Weyts zich door de school bijpraten over de concrete plannen.

Ben Vermaanen, directeur van het Don Bosco-instituut is blij met de Digisprong-middelen: “Wij zijn erg verheugd om deze middelen in ontvangst te nemen.”. Hij vertelt dat het geld niet alleen naar laptops gaat. De Digisprong-middelen worden ook ingezet voor (bij)scholing van leerkrachten: “zodat zij onze leerlingen optimaal kunnen ondersteunen en digitaal vaardig maken.”

Voor Vermaanen is dit niet meer dan logisch: “Niet de technologie zelf brengt verandering, wel de mensen die de technologie gaan gebruiken. Technologie is de oplossing, maar de juiste adoptie van die technologie leidt pas tot resultaat.”

Onderwijsminister Ben Weyts is het met hem eens: “Het Digisprong-plan heeft oog voor álle aspecten van digitalisering (…) Scholen zoals Don Bosco hebben dat goed begrepen en maken werk van een slim totaalplan.”

Volgens Weyts betekent de uitkering van deze week dat digitaal onderwijs een geweldige aanvulling kan worden op het klassieke onderwijs: “Met meer ondersteuning voor de kwetsbare leerlingen en meer uitdaging voor de sterke leerlingen.”