Vlaamse overheid levert laptop aan iedereen vanaf vijfde leerjaar

- Cédric Van Loon

Het ICT-budget stijgt tot 375 miljoen euro en garandeert elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een laptop. De lagere jaren binnen het basisonderwijs moeten werken met gedeelde toestellen. De laptops blijven eigendom van de school.

In de visienota Digisprong van Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts staat een ambitieus plan om 375 miljoen euro te investeren in een ‘grote digisprong voor alle scholen’. Een belangrijk luik daarin is het ter beschikking stellen van laptops door kleuterscholen, basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

De Vlaamse overheid wil binnenkort elke leerling vanaf het vijfde leerjaar voorzien van een toestel via de scholen. In elke klas van het kleuteronderwijs en van het eerste tot en met het vierde leerjaar krijgen scholen enkele toestellen om gedeeld te gebruiken.

Gefaseerde uitrol

Het project wordt gefaseerd uitgerold over de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 om scholen de tijd te geven om alles op orde te stellen. Volgens de nota moet het vijfde leerjaar een mijlpaal worden in het leven van elk kind, “want het wordt het leerjaar waarin elk kind in Vlaanderen een eigen ICT-toestel krijgt”.

Alle scholen krijgen de middelen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot een nieuw toestel.

Scholen en leerkrachten krijgen extra middelen om te investeren in ICT-materiaal. De scholen zelf krijgen ook extra budget om hun ICT-infrastructuur te moderniseren. De Vlaamse overheid faciliteert door middel van raamovereenkomsten diverse oplossingen binnen telecom- en internetverbindingen met een focus op security.

Groen verhaal

Tot slot zit er ook een groen verhaal in de visienota. Er wordt maximaal ingezet op duurzaamheid en circulariteit door afgeschreven hardware te refurbishen en te hergebruiken. De aangeschafte toestellen moeten aantoonbaar gefabriceerd worden in omstandigheden die voldoen aan principes van het milieu-, sociaal-en arbeidsrecht en de anti-discriminatiewetgeving.

Eerder dit jaar had de Vlaamse overheid al 15.000 nieuwe laptops voorzien voor kwetsbare leerlingen. Die komen bovenop de 12.000 tweedehands toestellen die vorig schooljaar al beschikbaar werden gemaakt.

Tip: Onderwijsminister Weyts: laptop voor elke leerling