Onderwijsminister Weyts: laptop voor elke leerling

- Jeroen Langendam

Elke leerling moet een laptop met internetverbinding krijgen, vindt onderwijsminister Ben Weyts. Hij deed daarover een belofte in VRT-NWS programma “Pano”.

Ondanks de enorme inspanningen van het Vlaamse Onderwijs, blijkt corona te zorgen voor een tweedeling onder leerlingen. VRT-NWS besteedde een aflevering van het programma “Pano” aan de vraag hoe corona-proof het onderwijs is.

Het programma concludeert dat het onderwijs in veel gevallen nog lang niet klaar is voor de enorme digitaliseringsslag die nodig bleek. In veel gevallen komt dit doordat er weinig budget voor ICT beschikbaar is gesteld. Dit raakt vooral kwetsbare leerlingen. Zij blijken vaak geen eigen laptop met internet te hebben. Het volgen van online onderwijs is voor hen daardoor zo goed als mogelijk, waardoor ze een enorme leerachterstand oplopen. Leraren zetten alle zeilen bij om deze leerlingen letterlijk bij de les te houden: ze pakken de telefoon of springen op de fiets om boeken bij leerlingen thuis te brengen.

Corona toont bestaande problemen

Een oorzaak van het probleem is het lage ICT-budget dat scholen ontvangen. Pano schrijft hierover: “Het staat vast dat corona de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen vergroot heeft. Maar ook vóór de komst van het virus, deden we het op dat vlak niet al te best. “

Het secundair onderwijs ontvangt slechts € 1 per leerling. In het basisonderwijs is het budget met € 0,70 per leerling nog lager. Dat budget is onvoldoende. Veel scholen hebben daardoor niet eens een goed wifi-netwerk. Dat het onmogelijk is voor dat geld elke leerling een laptop te geven is overduidelijk.

Volgens Ben Weyts biedt de coronacrisis de kans om de digitale achterstand in het onderwijs eindelijk weg te werken. “We gaan ettelijke miljoenen investeren in digitalisering”, zegt Weyts.

Geen duidelijk tijdsplan

Volgens hem moet elk van de in totaal 934.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs een laptop krijgen: “Op termijn moet elke leerling een laptop met een internetverbinding krijgen.”

Wanneer dat doel precies bereikt moet worden is nog niet duidelijk. Wel is helder dat de investering enorm is. Zelfs als de keuze valt op een bijzonder kosteneffectieve Chromebook voor het onderwijs zal meer nodig zijn dan “ettelijke miljoenen”.

Meer nodig dan “ettelijke miljoenen”

Op dit moment (22 oktober 2020) is de Lenovo S330 met een verkoopprijs van € 199 goedkoopste Chromebook voor het onderwijs. Om de gehele leerlingenpopulatie deze (bescheiden) laptop aan te bieden is ruim € 187 mln nodig.