“Een gezonde kritische blik is één van de belangrijkste eigenschappen van een leerkracht” – ICT-coördinator Jill Raman

- David Van Waeyenberghe

De ICT-coördinator aan het woord onderneemt een ware tocht door het Vlaamse onderwijsveld. Na Nele Tilleman in het Brugse, volgt nu een leerrijke trip naar het Antwerpse Schilde. Jill Raman kreeg de interesse voor techniek en computers mee haar vader. Hou de handdoek erbij, want het enthousiasme stroomt haast letterlijk uit het interview.

Onze redactie kreeg onlangs een e-mail met de vraag of we nog iemand zochten voor de reeks ICT-coördinator aan het woord. “Vanzelfsprekend”, was ons antwoord. Dus spraken we af met Jill Raman. “Ik lees deze rubriek graag en mijn man Jonas moedigde me aan om contact op te nemen.” Heel goed gedaan, Jonas en aangename kennismaking, Jill!

Leren van leerkrachten

Jill Raman is technisch/pedagogisch ICT-coördinator aan basisschool Wonderwijzer in Schilde. Na haar opleiding lager onderwijs, die ze afrondde in 2013, volgde ze nog een schooljaar zorgverbreding en remediërend leren. “Ik twijfelde of ik na mijn studie al klaar was om voor een klas te staan. De bijkomende opleiding gaf me de kans om ook de andere kant van de leerkracht te leren kennen. Daar leerde ik wat zorgcoördinatie inhield”, steekt Jill van wal.

Jill Raman, ICT-coördinator Basisschool Wonderwijzer

In mei 2014, meteen na haar opleiding, startte Jill met een sollicitatieronde. Al was die vrij snel afgerond. “Ik bracht sollicitatiebrieven rond en mocht op gesprek komen bij Wonderwijzer. In de rit naar huis kreeg ik al telefoon. De directie stelde halftijds een klas vierde leerjaar voor, in combinatie met halftijds ICT-leerkracht. Hoewel ik daarvoor niet had gesolliciteerd, sprak het me wel aan.”

Doorgroeien

Ja, we houden er de spanning een beetje in. Kwestie van aan te voelen hoe die eerste schooldagen waren voor Jill. “Ik werd voorgesteld als de nieuwe ICT-juf en kreeg meteen heel wat vragen van de leerkrachten. Dit werkte niet of daar was een probleem. Misschien was het niet helemaal mijn taak, maar toch deed ik het graag. Na vijf jaar kreeg ik de vraag om de rol van ICT-coördinator ook op te nemen voor de kleuterafdeling en de wijkschool. Het was best zwaar om dit halftijds te combineren met de klas.”

Door de technologische vooruitgang zal een kritische blik nodig zijn bij leerkrachten, leerlingen én ouders.

Jill Raman – ICT-coördinator Basisschool Wonderwijzer

Sinds vorig schooljaar mag Jill Raman (geen familie van darter Brian, voetballer Benito of basketster Jana trouwens) zich voltijds toeleggen op het ICT-gebeuren in de volledige basisschool. “Het is een gevarieerde job waarbij ik halftijds ICT-lessen geef en dus nog vaak voor de klas sta. Daar geef ik lessen rond mediavaardigheden, mediageletterdheid en mediawijsheid. Zo loopt er een traject met de zesdes rond cyberpesten, netiquette (etiquette op het internet) en veiligheid.”

ICT-coördinator Jill neemt met veel plezier ook de jongste kinderen onder haar vleugels. “We leren op een speelse manier programmeren. Daarvoor kreeg ik via een subsidie van Cera heel wat materiaal ter beschikking. Gelukkig was er die steun, want met dat geld konden we computationeel materiaal kopen om te leren programmeren en haalden we onder anderede LEGO Wedo en Micro:bits in huis.”

Aan de slag met LEGO en iPad

Ouders betrekken en helpen

Nog zo een taak waar Jill graag tijd voor vrijmaakt: ouders. “In 2021 is een werkgroep ontstaan uit de ouderraad die bepaalde thema’s naar voor schoof. Zo hebben we een ouderavond georganiseerd rond mediaopvoeding. Wanneer het gemeentebestuur een webinar voorziet rond bijvoorbeeld cyberpesten, dan proberen we via onze sociale media zoveel mogelijk ouders naar dat event te loodsen. Bij de laatste oudercontacten legden we posters en flyers rond mediaopvoeding klaar zodat wachtende ouders die konden inkijken.”

Ouders ondersteunen hoort daar volgens Jill ook bij. Verschijnselen zoals gameverslaving zijn niet (langer) iets voor leerlingen uit het secundair. “Die problematiek hebben we al gezien en dan proberen we zowel de leerling al de ouders te helpen. Helpen kan gelukkig ook voor minder zware problemen zoals het instellen van een app of hen te assisteren bij hun Office-account. Door de technologische vooruitgang zal een kritische blik voor iedereen noodzakelijk zijn. Zowel voor leerlingen en ouders, maar ook voor de school wanneer het bijvoorbeeld over cybersecurity gaat.”

Leerlingen aan de slag in de computerklas van Basisschool Wonderwijzer

Perfectionist

Het enthousiasme voor haar rol binnen de school druipt van het gesprek af. Of zou ze toch stiekem graag een eigen klas hebben? “Ik ben nog vaak in de klas terug te vinden, maar beide taken kan je niet met elkaar vergelijken”, vindt Jill Raman. “Met een eigen klas heb je natuurlijk een aparte band. Dat is heel fijn en je kan mooie zaken opbouwen. Maar voor mij is de job die ik nu doe helemaal op mijn lijf geschreven.”

Dat vraag wat meer uitleg en die krijgen we. “Ik ben nogal perfectionistisch en volg graag stappenplannen. Dat kan je perfect doen wanneer je een reeks computers moet klaarzetten. Dat gaat natuurlijk niet in een klas waar zowat elk kind een aparte handleiding heeft of op zijn of haar manier moet worden begeleid. Dat wil je uiteraard ook perfect doen en daar loop ik dan zelf tegenaan. Het grote voordeel voor mij is dat ik alle 500 kinderen van de school bij naam ken en hen via de ICT-klas kan ondersteunen en stimuleren.”

De job die ik nu doe is me helemaal op het lijf geschreven.

Jill Raman – ICT-coördinator Basisschool Wonderwijzer

ICT via supertechnische papa

Jill kreeg de interesse voor techniek en computers mee van thuis, van haar ‘supertechnische’ papa. “Hij is de meest handige harry die ik ken en had mij graag ingenieur zien worden. Maar daarvoor was mijn wiskundig inzicht onvoldoende. Ik volgde in het secundair constant bijles. Nu merk ik dat, wanneer ik een les wiskunde geef, ik dat daardoor gemakkelijker in stapjes kan doen. Mijn papa heeft me computers leren kennen en ermee leren werken.”

Veel van de kennis die Jill intussen heeft vergaard, komt uit eigen ervaring. “Ik leer graag zelf dingen kennen, trial and error hé. Al steek ik ook veel op van mijn man Jonas Vanderoost. Hij is jeugdconsulent in onze gemeente en stampte er tijdens de coronapandemie een CoderDojo uit de grond. Nu is het trouwens bezig met een STEM-traject. Het is fijn dat ik over veel van die dingen met hem kan praten.”

Grote (Digi)sprong met de school

Basisschool Wonderwijzer heeft de voorbije jaren op digitaal gebied een flinke sprong gemaakt. “We zijn een heel gedreven team en ik ben heel trots op mijn collega’s, en niet alleen op het digitale vlak. Het feit dat er hier een ICT-klas is en dat er ICT-lessen worden gegeven, wijst op het belang dat eraan wordt gehecht. We hebben als school verschillende stappen gezet, en vaak ging het om kleine, praktische verbeteringen.”

“Zo had iedereen voor de coronapandemie nog afzonderlijke e-mailadressen zoals Telenet of Yahoo. De pandemie heeft ons een paar vraagstukken voorgeschoteld zoals samenwerken, online vergaderen. Dat was niet eenvoudig via verschillende domeinen. We hebben toen de stap gezet naar Office 365 en daarvoor kregen we technische ondersteuning Koba Voorkempen. Bij hen kan ik op elk moment terecht wanneer ik er zelf niet uit geraak. Koen Braspenninckx, Erik Van Dyck en Stefan Trouw zijn echt lifesavers.”

Meerwaarde

Voor Jill en bij uitbreiding het hele schoolteam hebben de digitale middelen één grote functie. “Er moet een duidelijke meerwaarde zijn aan het gebruik. We merken dat sommige leerkrachten al ver staan in het gebruik van bijvoorbeeld iPads, terwijl anderen met kleine stapjes op hun eigen tempo er mee om gaan. Dat is voor mij prima, want niet voor elk klein dingetje heb je een digitaal toestel nodig. Het is goed dat we als team altijd een kritische bril opzetten, want kinderen zitten sowieso al veel voor een scherm.”

Werken met de iPad

De middelen van Digisprong gebruikte de school in hoofdzaak voor het aankopen van iPads. “Alle leerlingen uit de derde graad hebben er één ter beschikking. Daarnaast is er een tabletkar voor het eerste tot vierde leerjaar. Ook de kleuters hebben een iPad in de klas waar ze mee aan de slag kunnen. We hebben ook nog laptops in dienst. Die gebruiken we als leeshulp met voorleessoftware SprintPlus, maar ook voor andere doelen.”

ICT-beleidsplan

De (kritische) kijk op de digitalisering heeft de school in een ICT-beleidsplan gegoten. “We hebben een visie op ICT, net zoals we er één hebben op leren of onderwijs. Daarnaast zijn we er ons van bewust dat de technologie heel snel evolueert. Er zullen altijd bepaalde zaken zijn die anders of beter kunnen. Wanneer ik objectief onze school vergelijk met andere scholen, dan kunnen we in geen geval klagen.”

“Soms vraag ik me af of de initiatieven die wij nemen om kinderen bewust te maken van de mogelijkheden en gevaren, wel genoeg binnendringen bij hen. In het zesde leerjaar zie je bij hoe de info bij bepaalde leerlingen binnenkomt, terwijl het bij anderen als het ware gewoon afloopt. Ik lig er soms gewoon wakker van want hoe bereik je die kinderen én hun ouders het best.”

Jill volgde de opleiding Mediacoach en gebruikt haar inzichten om de leerlingen zo goed als mogelijk te informeren. “Ik werk vaak met dingen van Mediawijs, zoals Cyberhelden, Digital Detox of de Game Interland. Aan de hand daarvan zet ik een klasgesprek op, of maken ze groepswerkjes. Het mag zeker in het zesde leerjaar niet meer te kinderachtig of belerend zijn, merk ik.”

Computerklas Basisschool Wonderwijzer

ICT-soirée

Op regelmatige basis mag Jill haar collega’s nieuwe, technische en pedagogische, zaken aanleren. Ze doet dat tijdens ‘ICT-soirées’. “Ik merk dat elke collega vooruit wil. De weerstand die er soms is, wordt meestal ingefluisterd door onzekerheid. Met die ICT-soirées probeer ik die drempel weg te nemen. Tijdens die momenten neem ik hen mee via praktische tips, tools en dergelijke. We geven hen ook de nodige tijd om die tips om te zetten in de klas.”

De vraag om een soirée te organiseren, komt vaak vanuit het leerkrachtenteam zelf. “Soms hebben we een vergadering met drie leerkrachten en dat kan over van alles gaan. Verduidelijking van de Parentcom-app, bijvoorbeeld. Ik heb een reeks filmpjes die ik naar collega’s kan doorsturen wanneer ze met een bepaald probleem zitten. Op die manier kunnen ze op hun eigen tijd en tempo bijleren. Die filmpjes zijn trouwens ontstaan in Coronatijden. Door hen op die manier bij te staan, merk ik dat er veel onzekerheid wegvalt en de bereidheid toeneemt om nieuwe dingen toe te passen.”

Gewaardeerde steun

Leren uit eigen ervaring én van collega’s, daar draait het voor Jill om. “Via verschillende collega-groepen steek ik nieuwe zaken op. Regelmatig komen de ICT-coördinatoren van de scholengemeenschap samen. Dan tonen we aan elkaar wat we op school doen en daar leer je zoveel nieuwe dingen. Het is goed dat we dit vanuit de scholengemeenschap kunnen doen. Je kan er bepaalde frustraties, gevoelens of muren waar je tegen aanbotst, in de groep gooien.”

Ik merk dat alle collega’s vooruit willen. Als er al weerstand is, dan is die meestal ingefluisterd door onzekerheid. Die drempel probeer ik weg te nemen.

Jill Raman – ICT-coördinator Basisschool Wonderwijzer

Een speciale dank uit Jill aan de collega’s op school. “Ik krijg veel steun vanuit het directieteam. Twee personen wil ik daarbij heel speciaal in de picture zetten. Dat zijn Kristel Portael en Veerle Van Camp. Kristel gaf me de kans om deze functie voltijds uit te oefenen nadat ze mij eerder aannam als klas- en ICT-leerkracht. Op 1 mei gaat Kristel met welverdiend pensioen en dit is voor mij een heel aparte manier om haar te bedanken voor de jarenlange steun. Veerle is een essentieel deel van de ICT-tandem. Bij haar kan ik altijd terecht en daar ben ik haar dankbaar voor.”

Op de rem

Tijdens ons gesprek viel al snel op dat Jill één en al enthousiasme is voor haar job. Het lijkt ons moeilijk voor haar om de iPad of laptop na schooltijd dicht te laten. “Goh, laat ons zeggen dat ik heel blij ben dat ik mijn man heb. Ik leerde hem kennen in het laatste jaar van mijn studie. Toen ik hem vertelde dat ik zou solliciteren, speelde ik zelfs met het idee om de relatie te stoppen omdat ik vreesde geen tijd voor hem te hebben. Gelukkig kon hij die gedachte uit mijn hoofd praten.”

lees ook

“Goed ingezette digitale middelen zijn een versterking van de leerkracht en het lesgeven” – ICT-coördinator Nele Tilleman

“Zonder hem zou ik wellicht de hele avond doorwerken. Wanneer het nodig is gaat hij op de rem staan, maar soms is het sterker dan mezelf. Om te ontspannen ga ik regelmatig lopen en zwemmen. Ook yoga brengt me tot rust. Dat zijn momenten waarvan ik geniet. Net als van een boek lezen. Ik heb nu de goede gewoonte aangeleerd om mijn gsm niet meer mee te nemen naar bed. Dat was mijn goede voornemen voor 2024. Daardoor kan ik de volgende dag fris aan het schoolwerk beginnen.”

Bedankt Jill om ons mee te nemen in jouw leef- en werkwereld. We hebben genoten van jouw enthousiasme en hopen dat het ook collega’s van jou zal aansteken. Veel succes met jouw werk binnen Basisschool Wonderwijzer.


Dit is een interview binnen de ‘ICT-coördinator aan het woord’-reeks. Met deze rubriek willen wij ICT-coördinatoren hun verhaal laten doen. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en eens gluren bij de buren. Wil jij graag zelf deelnemen of ken je iemand in je omgeving? Contacteer ons via info@schoolit.be voor een eerste kennismaking.