Vlaams Parlement debateert (opnieuw) over verduurzaming Digisprong

- David Van Waeyenberghe

In het Vlaams Parlement is afgelopen woensdag een debat gehouden rond de verduurzaming van Digisprong. Vier parlementsleden wilden van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts horen welke plannen de regering heeft om de digitale vooruitgang verder te zetten.

‘Hoe ziet het vervolgscenario van Digisprong er concreet uit voor de huidige Vlaamse regering?’ Dat was de centrale vraag waarmee vier politici het spreekgestoelte in het Vlaams Parlement betraden. Vlaanderen kreeg voor Digisprong 375 miljoen euro Europese steun. Nu die put (bijna) is opgedroogd, vragen de parlementsleden zich af hoe de regering zal verhinderen dat het Vlaams onderwijs opnieuw een stap achteruit moet zetten.

Factuurstijging vermijden

Johan Danen (Groen!), Loes Vandromme (CD&V), Hannelore Goeman (Vooruit) en Kim De Witte (PVDA) dienden elk apart een soortgelijke vraag in. Ze wilden van minister Weyts weten wat zijn plan is om ervoor te zorgen dat de digitalisering in scholen verder kan gaan. Daarnaast stelden ze zich vragen bij de schoolfactuur. Want volgens hen zal die blijven stijgen wanneer blijkt dat scholen geen extra middelen krijgen om toestellen aan te kopen of te vervangen.

Dat de Vlaamse regering al een pot van 100 miljoen euro op kant heeft gezet voor de continuering van Digisprong, is niet geruststellend voor de parlementsleden. Dat Weyts de hete aardappel doorspeelt naar de volgende regering, kunnen ze ook niet begrijpen. Volgens hen met de minister nu met een plan naar voor komen om scholen te verzekeren dat ze op middelen zullen kunnen blijven rekenen. “We moeten vermijden dat een laptop een zaak wordt voor de happy few”, aldus parlementsleden Goeman en De Witte.

Iedereen is pro

Minister Ben Weyts reageerde door de bal terug te kaatsen naar alle parlementsleden. Op zijn vraag welke partij of fractie er tegen is om blijvend middelen te voorzien voor digitalisering in het Vlaamse onderwijs, bleef het stil. “Ik ben verheugd over het kamerbreed enthousiasme”, reageerde Weyts. “Het rapport van de onderwijsinspectie geeft aan dat we op de goede weg zijn. Niemand heeft er belang bij om stappen terug te zetten.”

Het volledige debat is te volgen vanaf 2u38

De minister begreep de zorgen van de scholen over beschikbare middelen in de toekomst. “We hebben daarom een beleid dat is gericht op het uitrusten van leerlingen en leerkrachten, maar ook op verdieping en verbreding. ICT-coördinatoren krijgen meer mogelijkheden en kunnen vastbenoemd worden. En we blijven inzetten op het bijscholen van leerkrachten(teams) onder andere via de ICT-bootcamps. En uiteraard moet alles betaalbaar blijven voor scholen én leerlingen”, besluit de minister.