Kenniscentrum Leerpunt krijgt extra middelen van Weyts

- David Van Waeyenberghe

Beeld: Leerpunt

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verzekert de werking van het nieuwe kenniscentrum Leerpunt voor de volgende jaren. Concreet kan Leerpunt, bovenop de eerder vrijgemaakte budgetten, al zeker tot 2028 rekenen op 2 miljoen euro per jaar om leerkrachten te ondersteunen.

Het onafhankelijke kenniscentrum onder leiding van pedagoog Pedro De Bruyckere vertaalt waardevolle inzichten uit de wetenschap en effectieve lesmethodes naar de klasvloer. Zo kan er voor scholen in de komende jaren meer duidelijkheid komen in oude onderwijsdiscussies en zijn leerkrachten beter gewapend om zich te focussen op hun kerntaak: lesgeven. “We willen komaf maken met onnodige nieuwlichterij en roekeloos geëxperimenteer”, zegt Weyts in een persbericht.

Onafhankelijk kenniscentrum

De Vlaamse Regering gaf vorig jaar groen licht voor de oprichting van Leerpunt, in navolging van soortgelijke kenniscentra in het Verenigd Koningrijk (de ‘Education Endowment Foundation’, EEF) en Nederland (het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO). De oprichting van dergelijk onafhankelijk kenniscentrum voor het Vlaams onderwijs was een van de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Beter Onderwijs, om leerkrachten beter te ondersteunen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte meteen ook heel wat middelen vrij voor Leerpunt: een opstartbedrag van 2,6 miljoen euro en nog eens 6 miljoen euro om een werking op te bouwen specifiek rond de brede basiszorg en de verhoogde zorg in scholen. Leerpunt nam al enkele initiatieven, zoals de lancering van een toolkit voor het kleuteronderwijs.

Vaste waarde

Weyts verzekert nu de werking van het nieuwe kenniscentrum Leerpunt voor de volgende jaren. Concreet kan Leerpunt bovenop de eerder vrijgemaakte budgetten al zeker tot het einde van schooljaar 2027-2028 rekenen op 2 miljoen euro per jaar. Zo kan Leerpunt uitgroeien tot een vaste waarde en een scheidsrechter in eeuwige onderwijsdiscussies zoals de zin en onzin van huiswerk, de voor- en nadelen van zittenblijven of het potentieel van hybride onderwijs.

Leerpunt zal fungeren als herkenbaar en laagdrempelig platform voor kennisdeling met de scholen. Leerkrachten, directeurs, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders en andere onderwijsactoren kunnen bij Leerpunt ook aangeven welke vragen zij beantwoord willen zien. Leerpunt gaat dan kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek uitbesteden in samenwerking met bestaande expertisecentra en werkt samen met soortgelijke  buitenlandse instellingen.

lees ook

Startvideo Kenniscentrum Digisprong brengt DigCompEdukader in beeld

“Leerpunt wordt in de komende jaren een belangrijke hefboom voor méér onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Er zijn jammer genoeg nog altijd veel onzinnige leermethodes in omloop, omdat leerkrachten niet altijd zeker kunnen weten wat werkt en wat niet werkt. Leerpunt zal mee helderheid scheppen. Leerkrachten zullen meer dan ooit kunnen rekenen op wetenschappelijk getoetste handvaten en lesmethodes die hun nut al bewezen hebben”.