Ben Weyts breidt Excellentiefonds uit

- David Van Waeyenberghe

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt extra middelen vrij voor het Excellentiefonds zodat er nog meer projecten ondersteund kunnen worden om leerlingen extra uit te dagen. Dat nieuws raakte bekend bij de start van de EdTechbeurs Sett, waar Weyts een blitsbezoek bracht.

Concreet stijgt het budget voor het Excellentiefonds nu naar 2 miljoen euro, een half miljoen méér dan toen het fonds vorig jaar werd opgericht. De bedoeling was om bijvoorbeeld meer olympiades en schoolwedstrijden te organiseren, want die halen het beste boven in leerlingen, luidt het persbericht. Daarbij lag de focus op het technisch en beroepsonderwijs, omdat bestaande wedstrijden vaak geënt zijn op het algemeen secundair onderwijs.

Interesse uit verschillende velden

Scholen, maar ook bedrijven en andere organisaties, toonden het voorbije jaar veel interesse in het Excellentiefonds. Wegens succes wordt het fonds nu dus uitgebreid. “Excellentie is géén vies woord”, vindt Vlaams minister Ben Weyts. Hij bracht woensdag een kort bezoek aan Sett in Mechelen. “We moeten excelleren net aanmoedigen en belonen. Ook in het BSO en TSO is er een grote drang om uit te blinken. Met deze extra middelen willen we dat maximaal ondersteunen”.

Minister Ben Weyts (midden) met Bart Somers (rechts) bij de start van Sett Vlaanderen in Mechelen. Foto: EasyFairs, Thomas Geuens.

Schoolwedstrijden en olympiades zijn vandaag vaak versnipperd of relatief bescheiden en doorgaans vooral gericht op het ASO. Daarom riep de minister vorig jaar een nieuw ‘Excellentiefonds’ in het leven om zeker ook leerlingen van technische en beroepsscholen extra uit te dagen. Weyts maakte 1,5 miljoen euro vrij, waarmee dit schooljaar 15 projecten worden ondersteund. Door onverhoopt grote belangstelling vanuit scholen, bedrijven en andere organisaties zijn er nog veel meer projecten ingediend voor steun uit het Excellentiefonds.

Verhoging van middelen

Weyts verhoogt de middelen naar 2 miljoen euro. Zo wil de minister nog meer kwaliteitsvolle wedstrijden voor het TSO en BSO organiseren in heel Vlaanderen. Eén van de projecten van huidig schooljaar is bijvoorbeeld WOOD SKILLS, waarbij leerlingen uit de richtingen hout(technieken) of schrijnwerkerij worden uitgedaagd om bijvoorbeeld milieuvriendelijke meubels te ontwerpen of met recyclagemateriaal aan de slag te gaan.

lees ook

Excellentiefonds steunt voor het eerst ambitieuze projecten

Er is ook Whizzkids: ICT-wedstrijden gericht op het testen van de online vaardigheden van leerlingen. Horeca Vlaanderen gaat dan weer ‘EersteKlas’ organiseren waarbij leerlingen horeca en voeding een hotel of grootkeuken kunnen overnemen. Maar er zit nog veel meer ambitie in ons BSO en TSO en elk nieuw project versterkt de uitstraling van het arbeidsmarktgericht onderwijs. Scholen, bedrijven, beroepsfederaties en andere organisaties krijgen nu tot en met 25 maart de tijd om een project in te dienen bij het Excellentiefonds.