Ben Weyts wil jong technisch talent richting BSO en TSO stimuleren

- David Van Waeyenberghe

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts komt met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer jongeren met technisch talent of vakmanschap in de vingers hun weg vinden naar de kwaliteitsvolle opleidingen in het technisch en het beroepsonderwijs. De minister onderstreepte nogmaals het belang van nieuwe technologieën zoals VR voor deze doelgroep.

Minister Weyts stelde de maatregelen voor tijdens een bezoek aan het eerste ‘Talentcenter’ van werkgeverorganisatie VOKA in Technopolis. Het centrum begeleidt kinderen tussen 12 en 14 jaar bij hun studiekeuze. De maatregelen omvatten 3 speerpunten. Zo wordt er ingezet op betere en vroegere studieoriëntatie, komen er gerichte initiatieven om het hoge niveau van BSO en TSO te promoten. Tot slot voorziet de minister investeringen om BSO en TSO beter te profileren als innovatief onderwijs.

Excellent en ambitieus onderwijs

De initiatieven van minister Weyts moeten het BSO en TSO aantrekkelijker maken. De minister wil de richtingen in de verf zetten als excellent en ambitieus onderwijs. “We willen de onderwijskwaliteit van het BSO en TSO beter onder de aandacht brengen van leerlingen en hun ouders”, zegt Weyts. “Nog al te vaak is een technische of een beroepsopleiding maar tweede keuze, terwijl het eersteklas onderwijs is.”

Het beroepssecundair (BSO) en technisch secundair onderwijs (TSO) hebben tal van hoogstaande opleidingen, die jongeren klaarstomen voor een prachtig beroep. De arbeidsmarkt schreeuwt bovendien om deze profielen. Toch vinden veel kinderen en jongeren met technisch talent of vakmanschap in de vingers niet (meteen) de weg naar dit arbeidsmarktgericht onderwijs. Nog te vaak lijkt het algemeen secundair onderwijs (ASO) voor ouders de enige of toch de eerste optie – ook als de talenten van hun kinderen elders liggen, aldus het persbericht van minister Weyts (N-VA).

Talentcenter

De minister stelde deze maatregelen voor tijdens een bezoek aan het allereerste Talentcenter van werkgeversorganisatie VOKA, wat meteen mooi past bij het eerste speerpunt van de maatregelen: betere en vroegere studieoriëntatie. Zo komen er in het kader van ‘Flanders Technology & Innovation’ grote doe-beurzen in elke provincie, waar leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen proeven van praktische opleidingen.

VOKA Talentcenter in Technopolis

Het tweede speerpunt bestaat uit gerichte initiatieven die het hoge niveau van het TSO en BSO in de verf zetten en het arbeidsmarktgericht onderwijs op de kaart zetten als excellent en ambitieus. Zo wordt het 7de leerjaar in het BSO hervormd: leerlingen kunnen in dit extra jaar ofwel verder specialiseren als echte experts in hun vakgebied ofwel een voorbereiding krijgen om hoger onderwijs aan te vatten.

VR-investeringen

Het derde speerpunt omvat opvallende investeringen die toegespitst zijn op het BSO en TSO om het arbeidsmarktgericht onderwijs beter te profileren en nog meer unieke troeven te geven. Denk bijvoorbeeld aan de uitrol van Virtual Reality-toepassingen: een investering die niet gedaan wordt in het ASO, maar wel tal van prachtige praktische toepassingen heeft in BSO en TSO, onder andere via de XR Academy.

lees ook

XR-bevraging als opstapje naar leidraad en zelfevaluatietool

“We versterken en promoten de onderwijskwaliteit van ons beroeps en technisch onderwijs. De VDAB-top 10 van knelpunten staat vol met technische beroepen. We kunnen het ons letterlijk niet permitteren om technisch talent bij jongeren te verspillen. Dus gaan we nu leerlingen en ouders beter informeren over de mogelijkheden die BSO en TSO bieden, want onbekend is onbemind. Daarbovenop gaan we zorgen dat BSO en TSO nog meer troeven krijgen dan ze vandaag al hebben”, besluit minister Weyts.