Steeds minder leerlingen kiezen voor STEM-richting 

- David Van Waeyenberghe

Het aantal leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs dat kiest voor een STEM-richting, is voor het vijfde jaar op rij gedaald. Dat staat in een uitgebreide studie van De Tijd. Onderwijsexpert Dirk Van Damme noemt de cijfers ontnuchterend. Minister Ben Weyts geeft aan dat de Vlaamse regering blijft inzetten om de richting te promoten. 

42 procent van de leerlingen uit de derde graad kiest voor een opleiding in wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde, de zogenaamde STEM-richtingen. Vlaanderen heeft nochtans nood aan studenten die kiezen voor een opleiding in die domeinen. “Het is ontnuchterend”, zegt Dirk Van Damme in De Tijd. De onderwijsexpert haalt er in de krant een onderzoek bij van de PISA-bevragingen. Dat internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek leert dat jongeren harde wetenschappen niet (meer) aantrekkelijk vinden.  

Vragen bij campagnes 

De dalende interesse is niet nieuw. Al vijf jaar wijzen de cijfers op de verminderde interesse bij jongeren. De Vlaamse overheid en andere spelers proberen al tien jaar jongeren warm te maken voor STEM-richtingen. De #STEMhelden van de openbare omroep zijn daar een goed voorbeeld van. De inspanningen om meisjes aan te zetten voor een carrière in STEM, lijken ook niet echt effectief. Slechts één op drie kiest voor STEM, bij jongens gaat het om 60 procent al daalt de interesse ook.  

Het is niet verwonderlijk dat er vragen rijzen bij die campagnes. Een gedeeltelijke verklaring is volgens Françoise Chombard terug te vinden in hardnekkige vooroordelen. Chombard is lid van de raad van bestuur bij Melexis en voorzitter van het STEM-platform. “We moeten aan jongeren en ouders uitleggen dat het om meer gaat dan louter wiskunde en fysica. Het is menselijk en gaat over oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen zoals klimaatopwarming of innovatie.” 

STEM-competenties 

Veel experts zijn het erover eens dat alle studierichtingen best STEM-competenties meenemen in een wereld die digitaler en technologischer wordt. Via de ‘Basisgeletterdheid’ probeert de Vlaamse overheid daar iets aan te voldoen. Vorig jaar legde Ben Weyts de focus nog op STEM in de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. Toch maken de experts zich zorgen, zeker over wiskunde. Volgens de PISA-cijfers daalt het niveau van (basis)wiskunde en de dalende populariteit kunnen die cijfers nog slechter maken.  

lees ook

STEM Olympiade bekroont 5 gouden winnaars

“De inschrijvingscijfers zijn een extra reden om leerlingen vroeger kennis te laten maken met STEM”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A) in De Tijd. “In het voorjaar van 2024 organiseren we grote provinciale doebeurzen, waar kinderen uit de basisschool kunnen proeven van STEM-opleidingen.” De Vlaamse regering wil met de ‘STEM-agenda 2030’ de richtingen, zeker voor meisjes, aantrekkelijker maken en meer inzetten op de maatschappelijke waardering van technische beroepen.