InnoVET opent inschrijvingen voor innovatieve projectvoorstellen

- David Van Waeyenberghe

De organisatie geeft financiële ondersteuning aan scholen die op een innovatieve manier aan de slag willen met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen en (technologische) ontwikkelingen in het technisch en beroepsonderwijs. Tot 26 april kan een eerste projectvoorstel worden ingediend.

Met de projectoproep 2023-2024 stimuleert InnoVET innovatieve impulsen vanuit het onderwijsveld voor bso en tso. Doorheen het schooljaar worden concrete acties opgezet om gedocumenteerde, uitgeteste en (bij voorkeur) repliceerbare en innovatieve trajecten op school uit te werken. De bedoeling van InnoVET is om tegen het einde van het schooljaar digitaal innovatief lesmateriaal beschikbaar te maken. Het materiaal staat nadien ter beschikking van alle Vlaamse leerkrachten die ervan gebruik willen maken.

Krachten bundelen

InnoVET (Innovatie in Vocational Education and Training in tso- en bso-opleidingen) wil door de projecten het beroepsgericht onderwijs versterken. “De belangrijkste personen om dat doel te realiseren zijn de leerkrachten van de scholen en hun directies”, aldus de projectoproep. “Samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra brengen zij toekomstgerichte innovatie in de klaspraktijk. InnoVET zet in op de professionalisering van leerkrachten die lesgeven in arbeidsmarktgerichte richtingen.

Sinds 2019 zet InnoVET samenwerkingsverbanden op tussen scholen en bedrijven. Wij kregen vorig jaar de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van één van die projecten: VR-Kuub van Scholengroep 20. Met deze oproep wil InnoVET het aantal acties nog uitbreiden en opnieuw inzetten op digitaal innovatief lesmateriaal waarbij de leerkrachten direct mee aan de slag kunnen. Nieuwe samenwerkingsverbanden staan hierbij centraal.

lees ook

Provinciale uitleendienst brengt Extended Reality tot in de klas

Voorstellen indienen

Scholen uit het tso of bso die op een innovatief, technologisch ei broeden, kunnen de uitwerking hiervan realiseren via InnoVET. Daarvoor moet de school een projectvoorstel indienen. Het eerste projectvoorstel moet uiterlijk op 26 april zijn ingediend. Het aanvraagformulier kan je via deze link downloaden en doorsturen naar Naomi Wauterickx van InnoVET.

Zodra het projectvoorstel is ingediend, plan je best meteen een pitchmoment op woensdag 3 mei. Deze pitch van 20 minuten is verplicht en zal plaats vonden via Teams. Tijdens deze pitch stelt jouw school het projectidee voor en krijg je meteen feedback. Op basis van die feedback kan het voorstel eventueel worden herwerkt. De definitieve projectaanvraag moet tegen uiterlijk 31 mei in de mailbox van Naomi Wauterickx zitten.

Meer info vind je via deze projectpagina.