Provincie Oost-Vlaanderen investeert 161.000 euro in techniekprojecten

- David Van Waeyenberghe

De provincie wil het arbeidsmarktgericht onderwijs aanschouwelijker en aantrekkelijker maken. Daarom investeert Oost-Vlaanderen in schoolprojecten en zet het de schouders onder het Techniekfestival.

De provincie Oost-Vlaanderen investeert dit schooljaar 161.200 euro in verschillende nieuwe techniekprojecten voor scholen. Zo draagt de provincie bij aan zeven InnoVET- en twaalf STEM-projecten van Oost-Vlaamse scholen. Het provinciebestuur werkt hiervoor samen met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen zodat de resultaten na afloop van de projecten ook met andere scholen kan worden gedeeld.

 XR-materiaal

Het RTC Oost-Vlaanderen krijgt vanuit het provinciebestuur subsidies (4.200 euro) om 10 Oost-Vlaamse scholen te voorzien van didactische doorloophuisjes. Dat zijn voorbeeldhuisjes voor energiezuinige houtbouw. Vooruitlopend op het Vlaamse XR Actieplan krijgt het RTC een toelage (25.000 euro) voor de aankoop van XR-materialen. Die kunnen, vanaf volgend schooljaar, worden ontleend door scholen in het Technisch en Beroepsonderwijs.

Om scholen voor te bereiden op de implementatie, heeft Vlaanderen een Lerend Netwerk XR opgestart. “We vinden het fantastisch dat de Provincie techniek hoog in het vaandel draagt en heel bewust de kaart trekt van het arbeidsmarkt gericht onderwijs”, zegt Emmanuel Depoortere, direteur RTC Oost-Vlaanderen.

Techniekfestival 25 mei

Naast investeringen in het RTC voorziet het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in steun aan verschillende innovatieve projecten. Het gaat om zeven Oost-Vlaamse projecten bij InnoVET voor een totaalbedrag 115.000 euro. Twaalf STEM-projecten krijgen op hun beurt samen 16.500 euro steun. Op 25 mei 2023 vindt in het Flanders Expo het Techniekfestival plaats. Tijdens dat evenement trapt Vlaanderen het XR Actieplan op gang.

Tijdens het festival presenteren laatstejaarsleerlingen mechanica en elektriciteit er hun afstudeerprojecten. “We investeren niet zomaar in nieuwe techniekprojecten”, zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs. “Het is bovenal een investering in de toekomst van onze jongeren, ons onderwijs en onze economie.”