Kenniscentrum Digisprong publiceert visietekst over gebruik AI

- David Van Waeyenberghe

Beeld: Shuttterstock

Het Kenniscentrum Digisprong heeft een visietekst geschreven over verantwoorde AI in het Vlaams onderwijs. In de tekst definieert het kenniscentrum wat het verstaat onder verantwoorde AI en geeft het de basisvoorwaarden waaraan verantwoorde AI moet voldoen in het onderwijsveld.

Met die tekst richt het Kenniscentrum Digisprong zich in de eerste plaats tot onderwijsmensen. Toch is een groot deel ervan ook belangrijk voor de ontwikkelaars van AI-toepassingen en andere ‘betrokken partijen’. De visietekst nodigt hen uit om samen met het onderwijs verantwoorde AI-toepassingen voor het Vlaamse onderwijs te ontwikkelen. De tekst moet daarom een basis leggen om tot die verantwoorde AI-toepassingen te komen.

Gemeenschappelijke taal

De pas gepubliceerde tekst is niet het eindstandpunt van het kenniscentrum. De bedoeling is om ene gemeenschappelijke taal te creëren. Daarom zien de auteurs de tekst als een kader dat verder uitgewerkt zal worden om tot verantwoorde AI in het Vlaams onderwijsveld te komen. De visietekst bouwt verder op het Europese en Vlaamse beleid rond artificiële intelligentie. De schrijvers kregen assistentie van onderwijs- en AI-experten en betrokken partijen.

Het document, 23 bladzijden groot, begint met een introductie in AI. Zo komen verschillenden soorten AI-toepassingen in het onderwijs aan bod. De schrijvers belichten in dat opzicht ook de verantwoordelijkheid. In het tweede hoofdstuk legt het kenniscentrum de basisvoorwaarden voor verantwoorde AI op tafel. Aansluitend krijgen de lezers enkele richtlijnen mee om AI vooral als proces te bekijken dat een onderdeel van het onderwijs- en ICT-beleid mag zijn.

Vervolgstappen

De visietekst is een eerste stap in het creëren van een Vlaams onderwijsbeleid rond verantwoorde AI. Om echt van verantwoorde AI te kunnen spreken, moeten de richtlijnen nog verder worden uitgewerkt, staat er te lezen. Daarom voorziet het kenniscentrum vervolgstappen en concrete acties om tot die verantwoorde AI te komen. De huidige tekst kwam tot stand met hulp van adviesraden en het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Die samenwerking krijgt in de toekomst nog meer vorm.

lees ook

Kenniscentrum Digisprong schrijft leidraad over AI-tekstschrijvers

“Voor leraren en scholen hebben we al specifieke richtlijnen gepubliceerd. Met deze visienota willen we ook verdiepend en op langere termijn kijken naar de impact van AI”, zegt Jan De Craemer, stakeholdermanager bij Kenniscentrum Digisprong. “De visienota is er voor het brede onderwijspubliek en zal ons en de volgende Vlaamse regering richting geven in de acties die we rond AI gaan nemen. Dat moet geconcretiseerd worden met acties rond onderzoek, strategische samenwerking, professionaliseren, awareness, enzovoort.”

De volledige visietekst kan je hier downloaden.