Onderwijsinspectie ziet scholen opnieuw digitale vooruitgang boeken

- David Van Waeyenberghe

Voor het tweede jaar op rij hebben Vlaamse scholen progressie gemaakt op digitaal vlak. Dat stelt de onderwijsinspectie vast na een meting bij meer dan 17.000 respondenten vorig schooljaar. Volgens het persbericht van de onderwijsinspectie markeert Digisprong een significante vooruitgang in het bevorderen van digitale geletterdheid en het integreren van ICT als essentieel middel in het onderwijs. Al blijven er nog enkele uitdagingen.

Zichtbare effecten op de werkvloer

De middelen van Digisprong, een investering van ruim een half miljard euro, moesten de digitale achterstand ombuigen die de  Vlaamse scholen tijdens de coronacrisis nog hadden. In 2021-2022 vond een eerste meting plaats over Digisprong. De resultaten van de tweede meting maken duidelijk dat de digitale transformatie van scholen in Vlaanderen in een hogere versnelling is geraakt.

De respondenten geven aan dat ze meer beleid voeren rond ICT, dat er meer aandacht is voor bijscholing (voor ICT-noden) en dat er zowel technisch als pedagogisch meer afspraken zijn gemaakt. Leerlingen van hun kant geven aan dat leerkrachten rekening houden met hun digitale toestellen, dat er meer feedback komt en dat er meer digitale differentiatie is. Ook op vlak van infrastructuur is er winst te merken. Zo is er meer internettoegang en beschikken meer leerlingen en leerkrachten over een eigen toestel.

Didaktiek

De onderwijsinspectie merkt een opvallende trend in technische ondersteuning. Waar Die vroeger vooral gericht was op infrastructuur, is er nu meer didactische ondersteuning voor leerkrachten. Voor de onderwijsinspectie is dat een noodzaak. Ook al toont de tweede meting vooruitgang, blijft het volgens het rapport essentieel om de relatie technologie-onderwijsinhoud verder te verhelderen. De ondersteunende rol van ICT-coördinatoren is van cruciaal belang.

Er zijn nog flink wat uitdagingen voor het Vlaamse onderwijs. Zo beschikken de meeste scholen over een ICT-beleid, maar dat blijkt nog niet altijd even doelgericht te zijn en vaak beperkt tot de aankoop van toestellen of uitbouw van digitale infrastructuur. Ook al is dat een belangrijke factor in een snel veranderende omgeving, er moet meer worden gedaan voor de digitale geletterdheid van leerlingen. Actuele tendensen zoals AI wijzen op het belang van Digisprong en tonen dat de laatste stap nog niet is gezet.

Blik vooruit

“Onze bevindingen bevestigen dat er zonder meer belangrijkste stappen zijn gezet om de digitalisering van ons onderwijs handen en voeten te geven”, zegt Inspecteur-generaal Lieven Viaene. “Digisprong laat zichtbare sporen na om een ‘sprong’ te maken met de digitalisering van ons onderwijs. Tegelijk leren onze vaststellingen dat de eindmeet nog niet is bereikt en dat iederen in de komende jaren moet blijven inzetten op digitalisering en goed gebruik van digitale mogelijkheden.”

lees ook

Vlaams Parlement buigt zich over toekomst Digisprong

De nood aan verdere integratie van technologie en onderwijsinhoud toont volgens de onderwijsinspectie aan dat vervolgstappen nodig zijn. Iets wat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) bevestigt. “Het Vlaams onderwijs heeft in spoedtempo een digitale inhaalbeweging gemaakt. Scholen nog maar een paar jaar geleden amper een digitaal beleid konden ontwikkelen. Deze Digisprong is een hefboom voor meer onderwijskwaliteit, zeker als we er nu in slagen de geboekte vooruitgang te veranderen en te verduurzamen, ook op pedagogisch gebied.”  

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van de onderwijsinspectie.