Insights Premium rolt gratis uit binnen Teams voor onderwijs

- David Van Waeyenberghe

Het dashboard geeft leerkrachten en directies inzichten over tendensen in vakken, klassen en scholen. Tegelijk biedt de toepassing concrete acties voor het opvolgen van een mogelijk probleem.

Insights in Microsoft gebruikt gegevens die in één oogopslag worden weergegeven. Die data helpen leerkrachten maar ook directies om de Teams-activiteiten van de leerlingen op te volgen. Die gegevens gaan van het (al dan niet) inleveren van opdrachten tot deelname aan klasgesprekken. De toepassing houdt uiteraard rekening met de gegevensbescherming en verzamelt daarom geen data uit privéchats, OneDrive-bestanden of aanmeldingsgegevens.

AI-module

De Teams Insights genereren meldingen voor een leerkracht om actie te ondernemen. “Een AI-module zoekt naar een correlatie tussen verschillende parameters die een indicatie kunnen zijn voor problemen”, legt Kris Vande Moortel van het Microsoft EDU team uit. “Het gaat om parameters zoals te laat indienen, nog niet begonnen aan een opdracht, inhoud uit relevantie rubrics, de digitale activiteit van de leerling, het welbevinden via Reflect, resultaten, enzovoort.”

lees ook

Microsoft introduceert ‘Leerversnellers’ tijdens Reimagine Education

Daarnaast voegt de toepassing nog data toe van andere ‘leerversnellers’ indien die modules beschikbaar zijn. Het gaat om leerversnellers lezen, wiskunde, spreken, zoeken en coderen. “Het grote verschil met andere AI-modules in leerplatformen is dat het hier gaat om ‘actionable insights’. Het blijft niet bij constateren, maar het zet de leraar aan tot actie en opvolgen van de reactie. Het is als het ware een iteratief proces.”

Onderwijskwaliteit

De tool is niet alleen handig voor leerkrachten om de Teamsactiviteiten voor één of meerdere vakken te monitoren. Ook voor directies of coördinatoren kan de toepassing handig zijn. “Het geeft inzichten over alle klassen en campussen van een school of scholengroep heen. Op die manier kunnen tendensen en verschillen worden onderzocht en is het een handig instrument om te werken aan onderwijskwaliteit.”

De koppeling vanuit Teams is al gemaakt met onder andere MyRo, Skore (Smartschool), Schoolware, Cloudclass en Caspr. Samen met de onderwijspartners bouwde Microsoft een overkoepelend AI-platform (Open Education Analystics – OEA) waar alle leerdata kan worden gebruikt voor analyse op verschillende niveaus. “Dit platform ontwikkelt via data de onderwijskwaliteit. De Education Insights in Teams kunnen eveneens de data met het platform koppelen”, besluit Kris Vande Moortel.

Education Insights installeren kan via het supportplatform van Microsoft.