OVSG vraagt structurele verankering van brugfiguren

- David Van Waeyenberghe

Beeld: Shutterstock

Door het inzetten van brugfiguren in de school kan een leerkracht zich volgens het OVSG meer richten op de kerntaak: lesgeven. Uit een bevraging bij 221 directies (basis en secundair) blijkt dat één op drie scholen al werkt met een brugfiguur. De ledenvereniging van scholen uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs vraagt daarom een structurele verankering voor de brugfiguur.

Dankzij de brugfiguur kan de leraar zich focussen op de kerntaak, zijnde het lesgeven. Drie op vier scholen die vandaag met een dergelijke tussenpersoon werken, zijn tevreden. Die tevredenheid is ook zichtbaar in concrete resultaten. Zo stelt 70 procent dat ouders meer bereikbaar zijn voor de school via mail of telefoon. Eenzelfde aantal (67 %) zegt dat de brugfiguur erin slaagt meer ouders naar het oudercontact te laten komen.

Digitalisering

De brugfiguur is een neutrale contactpersoon die zelf contact zoekt met ouders die de school anders moeilijk bereikt. Dat contact zorgt voor een vlottere uitwisseling tussen verschillende beleidsdomeinen zoals naast onderwijs kinderarmoede en welzijn. De brugfiguur is vlot bereikbaar en ouders stellen er hun vertrouwen in. Ze krijgen op heel wat gebieden begeleiding van die persoon.

De meeste taken waar de brugfiguur op inzet zijn vragen over welzijn en zorg (56%), vrijetijdsbesteding (56%), huiswerkbegeleiding, schoolfacturen, studietoelages, etc. Digitalisering is eveneens een belangrijke pijler waar de brugfiguur ook nog bij helpt, maar waar zeker nog ruimte voor verbetering is.

Structureel verankeren

De brugfiguur is geen leraar. Meer zelfs, hij of zij wordt aangesteld bij een gemeentelijke dienst. Doordat de brugfiguur taken wegneemt die anders op het bord van de leerkracht terugkomen, krijgt die meer tijd voor het lesgeven. Dat is volgens OVSG niet onbelangrijk in tijden van lerarentekort. Zeven op tien directies geven aan dat de brugfiguur voor verschillende onderwijsnetten werkt binnen de gemeente. Vergelijk het met het contactpunt onderwijs waar scholen in de meeste gemeenten op kunnen rekenen.

lees ook

Expertenwerkgroep voor gegevensbescherming in onderwijs opgericht

“Ondanks de overtuigende cijfers en getuigenissen uit de praktijk stellen we vast dat twee op drie scholen vandaag nog niet over een brugfiguur beschikken”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG. “Daarom pleiten we ervoor om brugfiguren structureel te verankeren in onze scholen en academies. We willen dat deze middelen niet langer uitsluitend van de gemeente komen, maar dat Vlaanderen hierin investeert.”