The Pop-Up Classroom inspireert scholen voor volgende sprong in digitaal onderwijs

- David Van Waeyenberghe

De Vlaamse scholen in het basis- en secundair onderwijs kregen de voorbije jaren (Europese) middelen om stappen te zetten richting meer digitaal onderwijs. Om die middelen op de meest effectieve manier te kunnen inzetten, is het een goed plan om de volledige werking van de school te herbekijken. Met die insteek realiseerde Lab9 Pro, samen met enkele partners, het concept van The Pop-Up Classroom. De moderne klas slaat de tenten op in K in Kortrijk van 15 april tot 21 juni.

Het idee om een pedagogisch project op te starten rond het optimaal gebruik van digitale middelen in een klas, leeft al ruim een jaar bij Lab9 Pro. “We vertrokken vanuit de middelen die de scholen hebben gekregen in het kader van de Digisprong”, zegt François Hanton, Sales & Product Manager bij Lab9 Pro Education. “Die middelen hebben de scholen gebruikt om in de eerste plaats toestellen te kopen. Ons doel is om leerkrachten, directies en ICT-coördinatoren te inspireren, met leerwinst voor de leerlingen als hoofddoel.”

Moderne klas

Lab9 Pro wil op een aantrekkelijke, innovatieve en inspirerende manier de moderne klas toegankelijk maken voor scholen. Even speelde het idee op om met een mobiele klas van school tot school te rijden. “Om praktische en administratieve redenen zijn we van dat idee afgestapt en kozen we voor een tijdelijke opstelling op een bepaalde locatie. We haalden zelf inspiratie over toekomstgericht onderwijs uit tal van landen.”

François Hanton nodigt leerkrachten en directies bewust niet uit naar een ‘toekomstklas’. “The Pop-Up Classroom brengt niets futuristisch. Op zich zijn het allemaal dingen die al bestaan maar waarvan veel mensen niet door hebben dat ze efficiënt kunnen worden ingezet. Daarom hebben we het woordje ‘future’ laten vallen. Vooral in Scandinavië gaan scholen al bijzonder innovatief om met klasindelingen en digitale toepassingen.”

Leerzones

The Pop-Up Classroom is opgedeeld in vier leerzones. Die zijn niet lukraak gekozen, zo blijkt. “Vanuit Europa worden die zones sterk gepusht. Een moderne klas moet er natuurlijk aantrekkelijk uitzien, maar het hoofddoel is en blijft dat er wordt geleerd. Op een effectieve manier lesgeven, is een essentieel onderdeel. Enkele jaren geleden zijn zes leerzones ontwikkeld om het leren en lesgeven te faciliteren. Wij zetten er vier van in de kijker in onze moderne klas.”

De tribune ‘Wavy Bleachers’ is een eerste zone die in het oog springt. De setting leent zich perfect voor presentaties, maar eveneens directe instructies, informatieve briefings en demo’s. De tweede zone, ‘Island of Learning’, is de plaats voor (persoonlijke) interactie en ontwikkeling van ideeën. De ‘Orbit Mat’ brengt dan weer het klaslokaal tot leven via (nieuwe) technologie. Die zorgt voor unieke, educatieve ervaringen voor de leerling.

De Wavy Bleachers-tribune leent zich perfect voor directe instructie en presentaties.

Omgeving onafhankelijk

Scholen moesten bij de besteding van de Digisprong-middelen keuzes maken wat betreft het platform. Zo zijn er scholen die nu in een pure Microsoft, Google of Apple-omgeving werken. “De middelen zijn opgebruikt en wellicht zal het nog een tijdje duren voor er nieuwe beschikbaar zijn. Dus de scholen zullen het voorlopig met hun keuze moeten doen. We kregen regelmatig vragen van directies die schrik hebben dat de toestellen alleen maar stof zullen vangen in een klas.”

Lab9 Pro wil met de tijdelijke klasopstelling tegemoet komen aan de vele vragen vanuit de scholen. En dat doen ze omgeving onafhankelijk. “Het maakt niet uit op welk toestel je werkt. We merken dat scholen met dezelfde zorgen zitten rond beheer en efficiënt gebruik. Daarnaast zit het onderwijs ook met een structureel probleem: het lerarentekort. Scholen moeten nu vaak beroep doen op zij-instromers en vaak worden die personen onmiddellijk voor de leeuwen gegooid.”

“Wij willen scholen voor al die aspecten helpen met de tweede fase van de digitale transformatie door hen pedagogische ondersteuning te bieden. Dat doen we door hen doordacht te laten digitaliseren in het lesgeven en leren. Het woord ‘doordacht’ is heel belangrijk. Wij gaan niet beweren dat bepaalde scholen verkeerde toestellen hebben gekozen. Elke school heeft een keuze gemaakt, nu is het een kwestie om daar doordacht mee om te gaan. Een digitale tool is slechts een leermiddel en geen doel. De beste app in de klas is nog altijd de leerkracht.”

Workshops

Directeurs, leerkrachten(teams) en klassen die naar The Pop-Up Classroom komen, krijgen de kans om deel te nemen aan één of meerdere workshops. “We focussen op zes leerdomeinen: STEM-vakken, taal en cultuur, economie en organisatie, kunst en creatie, programmeren en IT en tot slot zorg, maatschappij en welzijn. Onze dagplanning staat op onze website. Personen die dat wensen kunnen een (halve) dag kiezen waarop er met die domeinen iets wordt gedaan.”

Leerkrachten die graag met de volledige klas naar The Pop-Up Classroom komen, kunnen samen met de organisatoren kiezen voor een programma op maat. Aan de hand van een menu zal er dan rond drie of vier leerdomeinen worden gewerkt. Ook voor scholen uit het lager onderwijs is een programma voorzien. “Om al die lessen te kunnen geven, werken we met onderwijsexperten die nog altijd voor de klas staan. Daarbij houden we niet alleen rekening met de leerdomeinen, maar ook met de minimumdoelen ICT en het Europees referentiekader voor de competenties van de leerkracht (DigCompEdu).”

K in Kortrijk

The Pop-Up Classroom opent officieel de deuren op maandag 15 april, de maandag na de paasvakantie, in shoppingcenter K in Kortrijk. De moderne klas blijft in de guldensporenstad tot 21 juni. Tijdens Flanders Technology & Innovation (16-21 maart) in Kortrijk licht Lab9 Pro alvast een tip van de sluier op. “De klas zal in Europese primeur open zijn en bezoekers krijgen enkele teasers over wat er mogelijk is. Het is trouwens de bedoeling om de komende drie jaar naar negen verschillende Vlaamse steden te trekken”, besluit Hanton.

Persoonlijke interactie is één van de speerpunten in The Pop-Up Classroom.

Inschrijven voor en deelnemen aan The Pop-Up Classroom is gratis. Het project richt zich naar directeurs, lerarenkorps, klassen, zij-instromers maar ook ouders. Voor die laatste groep zullen enkele ‘ouderavonden’ worden georganiseerd. De moderne klas is tien weken (15 april tot 21 juni) lang te bezoeken van maandag tot vrijdag in K in Kortrijk.


Dit is een redactionele bijdrage in samenwerking met Lab9 Pro. Voor meer informatie over The Pop-Up Classroom kan je terecht op deze website.