Schoolfactuur stijgt door digitalisering

- David Van Waeyenberghe

De digitalisering zorgt ervoor dat ouders een hogere schoolfactuur onder de neus krijgen. Dat blijkt uit een enquête van de ouderkoepel voor het vrij onderwijs VCOV.

De Digisprong moet ervoor zorgen dat enerzijds alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar over een laptop of tablet kunnen beschikken. Anderzijds moet de digitalisering het bedrag op de schoolfactuur naar beneden trekken. En dat is nog niet het geval, blijkt uit een onderzoek van de VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs.

Toegang tot digitale toestellen

De VCOV voelde ouders uit het secundair onderwijs aan de tand naar aanleiding van één jaar Digisprong. Uit die bevraging blijkt dat negen op de tien leerlingen een digitaal toestel ter beschikking heeft. Het gaat dan hoofdzakelijk om laptops (73 procent), gevolgd door Chromebooks (10 procent) en tablets (5 procent). Het aantal scholen dat eigendom blijft van het toestel is ongeveer gelijk aan het aan scholen waar de leerling (of de ouders) eigenaar zijn.

Amper (of toch nog altijd) drie procent van de leerlingen zegt het toestel nooit te gebruiken in de klas. Invulboeken blijven wel populair, al geeft 44 procent van de ouders aan dat die boeken niet volledig worden ingevuld. De frustratie hierover is groot omdat invulboeken duur zijn en, in tegenstelling tot handboeken, niet kunnen worden doorverkocht.

lees ook

112 miljoen euro voor digitalisering binnen secundair onderwijs

Hogere schoolfactuur

Die kost voor boeken zou met de digitalisering omlaag moeten maar amper twee procent van de ouders vindt dat dit ook effectief het geval is. 22 procent ziet geen verschil met de factuur van voor de digitalisering. De meerderheid, 67 procent, zegt dat het digitale toestel net voor meer kosten zorgt. Naast de aankoop, of huur afhankelijk van de instelling, moeten de leerlingen nog altijd werk- en handboeken aanschaffen.

De laptop zorgt nog voor een ander neveneffect, zwaardere boekentassen. De leerlingen gaan nog meer gebukt onder een overvolle tas. De combinatie van laptop met schoolboeken baart ouders zorgen. Lockers op school zijn soms een oplossing maar lang niet altijd, aldus de ongeruste ouders.

Die ouders maken zich ook zorgen over de ondersteuning van hun leerlingen. Het aanschaffen of huren van een toestel is voor hen niet genoeg. Er moet voldoende aandacht zijn voor de service achteraf en de begeleiding van de leerlingen. Bovendien zijn sommige scholen nog niet voldoende voorzien op het gebruik van de toestellen. Waar te weinig stopcontacten zijn, mogen de leerlingen simpelweg hun toestel niet opladen in de school. Ook updates moeten vaak thuis gebeuren.