OVSG pleit voor vereenvoudiging van bekwaamheidsbewijzen

- David Van Waeyenberghe

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) pleit voor een vereenvoudiging van het systeem van bekwaamheidsbewijzen. “Het is een complex systeem. Heel wat profielen kan je hierdoor geen aantrekkelijke lerarenloopbaan aanbieden”, verklaart algemeen directeur Walentina Cools aan persbureau Belga.

Wie wil werken in het onderwijs moet zijn bekwaamheid voor bepaalde functies kunnen aantonen met een bekwaamheidsbewijs. Het gaat dan bijvoorbeeld over een diploma dat de vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijst of een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Dat systeem is volgens OVSG te complex. “Sommige mensen hebben wel de juiste competenties door bijvoorbeeld hun werkervaring, maar ze krijgen bij hun aanstelling minder rechten qua verloning of benoeming”, legt Walentina Cools uit. “Toch doen ze dezelfde job als hun collega die wél over dat bekwaamheidsbewijs beschikt”

IT’s als voorbeeld

De topvrouw van OVSG geeft zelf het voorbeeld van IT’ers. “Ook al hebben ze geen diploma, door hun beroepservaring kunnen ze wel informatica geven. Dat zijn mensen uit het bedrijfsleven met veel knowhow en ze zouden wel pedagogische competenties kunnen verwerven, maar omdat ze niet het vereiste bekwaamheidsbewijs hebben, kunnen ze niet in een gunstige functie aangesteld worden.”

lees ook

Minister Ben Weyts: ‘ICT-coördinatoren zijn de Messi en Neymar van de school’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceert dit schooljaar de gastleraar, iemand van buiten het onderwijs die enkele uren les kan komen geven. “Als we die mensen structureel een job willen geven als een volwaardige leraar in het team, dan stuiten we opnieuw op het systeem van bekwaamheidsbewijzen”, meent Cools. Zij vreest dat de verschillende initiatieven geen structurele oplossing bieden. “Deze maatregelen zullen wel een tijdelijke boost geven, maar de vraag is wat het effect binnen vijf of tien jaar zal zijn. Ik blijf een langetermijnplan missen.”