[adv] Telenet-tip 6 – STEM-onderwijs onder de loep

- David Van Waeyenberghe

[Advertorial] In deze, voorlopig laatste, Telenet-tip geven we STEM een stem. De voorbije vijf jaar daalde het leerlingenaantal in STEM-richtingen in secundaire scholen. Toch zet de Vlaamse overheid stevig in op de promotie van vakken gerelateerd aan wiskunde, techniek, technologie en wetenschap. Voor scholen die STEM-richtingen aanbieden moet een performant (draadloos) netwerk een absolute prioriteit zijn.

STEM-onderwijs is heel breed en het aanbod groeide door de toenemende behoefte aan vaardigheden in deze vakgebieden in onze moderne samenleving. STEM-gerelateerde carrières spelen steeds meer een cruciale rol in technologische innovaties, economische groei en meer algemeen in het oplossen van complexe mondiale vraagstukken. We sommen even op wat de verschillende onderdelen omvatten:

 • Science: de term slaat op natuurwetenschappen zoals biologie, scheikunde, natuurkunde, etc. Wetenschap is gericht op het begrijpen van de natuurlijke wereld en het ontwikkelen van theorieën en modellen om fenomenen te verklaren.
 • Technology: dit verwijst naar de toepassing van wetenschappelijke kennis voor praktische doeleinden. Technologie omhelst onder andere informatica(technologie), telecommunicatie en technologische toepassingen.
 • Engineering: ingenieurs passen hierin wetenschappelijke principes toe om ontwerpen te maken en problemen op te lossen. Dit kan variëren van civiele techniek en werktuigbouwkunde tot elektrische en computerontwikkeling.
 • Mathematics: wiskunde is de taal waarmee veel wetenschappelijke en technische concepten worden uitgedrukt. Dat kan bijvoorbeeld via algebra, meetkunde, statistiek, en andere directe wiskundes.

Vers bloed nodig

Net omdat STEM-capaciteiten een steeds belangrijkere plaats innemen op de arbeidsmarkt, en ik het dagelijkse leven, moeten jongeren gemakkelijker de richting vinden naar die opleidingen. Daar wringt net het schoentje, want de voorbije vijf jaar daalde het aantal inschrijvingen voor STEM-richtingen in de derde graad van het secundair onderwijs. De nieuwe STEM-richting Biotechnologische en Chemische Technieken is wel een succes, met dit jaar meer dan 1.000 ingeschreven leerlingen.

Meisjes blijven (voorlopig) in de minderheid in STEM-richtingen.

De Vlaamse overheid investeert dus in STEM-onderwijs en dat is van groot belang. STEM kampt met flink wat stereotypen zoals dat het saai, te theoretisch of te veel op jongens is gericht. Vaak denken jongeren dat de richtingen niet op hun leefwereld of interesses zijn afgestemd. Tal van acties en initiatieven proberen die vicieuze cirkel om te draaien. De komst van toegankelijke XR-projecten zoals de XR-Actieplan zijn er mee op gericht om de richtingen zowel voor de leerlingen als het uiteindelijke werkveld aantrekkelijk te maken.

Performant (glasvezel)netwerk noodzaak

STEM-richtingen maken heel vaak gebruik van nieuwe technologieën en blended learning. Een stevig schoolnetwerk, met een sterke draadloze verbinding, is een minimumvereiste om kwaliteitsvol (STEM)onderwijs aan te bieden. Het spreekt voor zich dat een glasvezelverbinding, zoals Schoolnet+ Fiber van Telenet Business, een garantie is op een vlotte, snelle en vooral stabiele verbindingen voor toestellen zoals laptops, VR-brillen, enzovoort.

Internet via glasvezel (fiber) biedt een snelle en betrouwbare connectie.

Een goed werkende omgeving is belangrijk om meerdere redenen:

 • Informatietoegang: STEM-vakken vereisen, net als andere richtingen, regelmatig opzoekwerk. Een snel en betrouwbaar internet maakt het mogelijk voor studenten mogelijk om toegang te krijgen tot actuele en relevante informatie die ze nodig hebben voor hun studie.
 • Online leermiddelen: tal van online leermiddelen staan ter beschikking van het STEM-onderwijs. Het bekijken van instructievideo’s, interactieve simulaties, VR of AR-toepassingen, virtuele laboratoria, enzovoort vraagt ontzettend veel up- en downloadvermogen om de algehele leerervaring te versterken.
 • Uploaden van bestanden: in lijn met het vorige puntje, maar zeker iets om rekening mee te houden. Studenten moeten steeds meer en steeds zwaardere bestanden en taken uploaden. Grote bandbreedte is dus noodzakelijk.
 • Samenwerking: STEM-onderwijs moedigt samenwerking, communicatie en projectmatig leren aan. Snel internet is daarvoor van groot belang en zorgt moeiteloos voor studentensamenwerking, lokaal en internationaal.
 • Cloud computing: tal van STEM-toepassingen maken gebruik van cloud computing, waarbij een hoogstaand netwerk het mogelijk maakt om snel toegang te krijgen tot cloudgebaseerde tools en opslag. Zeker voor vakken als informatica en softwareontwikkeling is een snelle verbinding een noodzaak.
 • Afstandsonderwijs: wanneer studenten fysiek niet aanwezig zijn in de les, of op verschillende plaatsen in de school dezelfde les volgen, is een stabiel netwerk nodig.
 • Innovatie: STEM gaat in essentie om vernieuwing, om innovatie en dat begint al op de schoolbanken. Jongeren kunnen via een snel en betrouwbaar netwerk aan de slag met nieuwe en geavanceerde technologie. Op die manier verbeteren ze hun leerervaring en krijgen ze een beter beeld van wat hen te wachten staat in het werkveld.

Het spreek voor zich dat niet alleen STEM-richtingen van een performant netwerk gebruik maken. Heel de school, van het secretariaat tot in de turnzaal, profiteert via glasvezelkabel van de beste internetsnelheden. Bij fiber zijn trouwens de up- en downloadsnelheid gelijk door de grote bandbreedte. In onze twee vorige tips bespraken we trouwens de beheerstool ‘Managed Portal’ en de niet te onderschatten anti-DDos-beveiliging.

lees ook

[adv] Telenet-tip 1 – performant schoolnetwerk

Jongeren moeten nog meer, en gemakkelijker de weg vinden naar STEM-onderwijs. Dat is één van de aandachtspunten voor het departement Onderwijs. Een performante netwerkomgeving is cruciaal om die jongeren op een kwalitatieve manier aan de slag te laten gaan met technologische vernieuwingen. Serviceprovider Telenet Business sloot een raamcontract af met de Vlaamse overheid om elke school (voordeliger en kwalitatiever) toegang te geven tot internet via de glasvezelkabel. Onze redactie sprak over dat contract met Presales Architect Jan De Groote.


Dit is een commerciële samenwerking met Telenet Business. Meer informatie over Schoolnet+ Fiber vind je op de website van Telenet Business.