CERN stelt jobs en stageplaatsen voor via heuse roadshow

- David Van Waeyenberghe

Het Europese onderzoekscentrum CERN is constant op zoek naar nieuwe, jonge profielen. De focus ligt lang niet alleen op onderzoekers. Ook andere (technische) profielen zijn gegeerd. In navolging van Wallonië vorig najaar, vindt volgende week een Vlaamse roadshow plaats.

CERN, het Europees laboratorium voor kernfysica, is gevestigd in het Zwitserse Genève. Vorig jaar bracht Vlaams minister van Innovatie en Werk Jo Brouns een bezoek aan het onderzoekscentrum. Uit gesprekken bleek dat het CERN steeds op zoek is naar nieuwe profielen. Jongeren met een digital arts achtergrond, bachelors, masters, onderzoekers en post-doctoraatsstudenten zijn heel gegeerd. Net als studenten met een technisch secundaire opleiding.

Minstens 18 jaar

De roadshows in Vlaanderen komen er nadat het initiatief in het Franstalige landsgedeelte succesvol bleken. Daarom is ervoor gekozen om naast universiteiten het programma open te trekken naar zowel hogescholen als het technisch secundair niveau. “De sessies vinden plaats van 25 tot en met 28 april op zes locaties”, zegt Olivier De Bolster, beleidsmedewerker aan het Departement onderwijs. De eerste roadshow vindt plaats in de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Het CERN heeft een strikte leeftijdsgrens ingesteld van 18 jaar. Daardoor vallen flink wat jongeren uit het technisch secundair onderwijs uit de boot. “Het is een belangrijke doelgroep, ook al komen jongeren onder 18 jaar niet in aanmerking voor stages. In het verleden zijn al initiatieven op poten gezet met die leerlingen als specifiek doelpubliek. Ik heb vernomen dat RTC West-Vlaanderen contact heeft opgenomen met het CERN om zo een project in de (nabije) toekomst te herhalen.”

lees ook

Steeds minder leerlingen kiezen voor STEM-richting 

Ook voor leerkrachten

De sessies richten zich niet alleen naar de studenten en onderzoekers. De CERN-medewerkers, die de roadshows verzorgen, trekken ook de leerkrachten en pedagogische medewerkers mee in het bad. “Zij zijn beter gepositioneerd om met hun leerlingen en studenten te communiceren over de stages. De leerkrachten kunnen advies geven over het al dan niet aanmelden voor een stage. Specifiek voor deze doelgroep is de namiddagsessie op woensdag 26 april, in samenwerking met RTC West-Vlaanderen, interessant.”

Alle informatie over de CERN roadshows is hier te raadplegen.