Privacyrisico’s opgelost : Nederlandse scholen mogen Google Workspace blijven gebruiken

- David Van Waeyenberghe

Google heeft in Nederland de privacyrisico’s voldoende opgelost waardoor scholen Workspace (voorlopig) mogen blijven gebruiken. Schoolbesturen moeten geen aanpassingen doorvoeren. Het volledige DPIA-rapport wordt op een later tijdstip publiek gemaakt.

SIVON (Nederlandse ICT-coöperatie voor het onderwijs) en SURF (ICT in onderzoek en onderwijs) concluderen, op basis van de afspraken met Google en de verificatie door externe privacypartners dat Google Workspace nog altijd gebruikt mag worden in scholen. In januari onderzochten de instanties de maatregelen die Google had genomen naar aanleiding van de DPIA uit 2021. Na een eerste analyse vonden gesprekken plaats met Google in maart. Toen beloofde Google om maatregelen te nemen voor 9 juni.

Voldoende garanties

De privacy-instanties oordelen, in afstemming met het ministerie van Onderwijs, dat Google zich voldoende aan de afspraken heeft gehouden en dat scholen Google Workspace voorlopig kunnen blijven gebruiken. “Voor ons staat de bescherming van de privacy van leerlingen, studenten en medewerkers voorop”, aldus SIVON. Voor de scholen zijn er voldoende garanties over privacy. Al blijven zij wel eindverantwoordelijk voor een veilig gebruik van digitale onderwijstoepassingen.

Eén van de aangepakte problemen is de verzending van gegevens naar de Verenigde Staten. Voor dit punt is een apart traject opgestart (DTIA), waarbij privacyricico’s worden onderzocht van doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ook hieraan heeft Google haar medewerking beloofd. De verwachting van SIVON is dat de implementatie van de eventuele maatregelen in het najaar worden afgerond.

lees ook

Toezichthouder vindt gebruik Google in strijd met privacywetgeving

Het Kenniscentrum Digisprong zal het harde werk in Nederland gebruiken om gelijkaardige voorwaarden te verkrijgen voor Vlaamse scholen. Eind vorige maand sprak de Vlaamse Toezichtcommissie voor verwerking van persoonsgegevens haar bezorgdheid uit over het gebruik van Google for Education in het Vlaamse onderwijs. De toezichthouder verwachtte toen actie van minister Ben Weyts en tegelijk inspanningen van de scholen.