Online hulpplatform MoodSpace breidt uit naar secundair onderwijs

- David Van Waeyenberghe

MoodSpace, het online platform voor studenten, heeft succes. Daarom zal het platform dat de Vlaamse regering eind 2021 lanceerde, worden uitgebreid naar leerlingen uit het secundair onderwijs. De uitbreiding staat op de agenda van een symposium vandaag dat de resultaten van de Welzijnsmonitor bespreekt.

 Sinds de coronacrisis staat mentaal welzijn bij jongeren hoog op de agenda. Een Vlaanderenbreed beleid voor het mentaal welzijn van studenten kreeg de voorbije jaren stap voor stap vorm. Eén onderdeel van de bredere beleid was de lancering van MoodSpace eind 2021. Op dat platform krijgt elke student betrouwbare informatie over mentale gezondheid en een ruim hulpverleningsaanbod. Voor het eerst kwamen expertises van verschillende academische disciplines samen op één plaats. Sindsdien kijkt een Welzijnsmonitor jaarlijks naar het mentaal welzijn, veerkracht en motivatie.

Uitbreiden wegens succes

De eerste evaluaties van MoodSpace blijven heel positief te zijn. 9 studenten op 10 (91 procent) geven aan dat de kwaliteit van MoodSpace goed tot uitstekend is. 92 procent zou het platform aanraden bij een vriend(in) die op zoek is naar hulp. Op basis van alle reacties zal de werking van het platform nog verbeteren. “Mentaal welzijn bij studenten was vroeger onderbelicht, maar in het licht van de coronacrisis zetten we het in heel Vlaanderen centraal. We kunnen dit jaar uitbreiden wegen succes”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), academische experten en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) werken samen om MoodSpace dit  jaar uit te breiden naar scholieren in het secundair onderwijs. Die uitbreiding staat op de agenda van een symposium in Brussel. Meer dan 300 belangrijke spelers nemen deel aan het overleg. Het zijn voornamelijk beleidsmakers, professoren, onderzoekers, medewerkers van hogescholen en universiteiten, leerkrachten, CLB-medewerkers, psychologen en de scholieren en studenten zelf.

Welzijnsmonitor

Het symposium buigt zich ook over de resultaten van de Welzijnsmonitor academiejaar 2022-2023. Dat is een grootschalige studie die volgt op een eerdere nulmeting uitgevoerd door professor Ronny Bruffaerts (KU Leuven), professor dr Maarten Vansteenkiste (UGent) en het SIHO. De monitor geeft voor het eerst een uniek, fijnmazig en representatief beeld over de psychische gezondheid, de studiemotivatie bij Vlaamse studenten en de factoren die met de resultaten samenhangen.

De Welzijnsmonitor is een barometer om de komende jaren de vinger aan de pols te houden. Uit de studie blijkt dat er nog grote uitdagingen zijn. Zo denkt 83 procent nog altijd dat ze hun problemen zelf moeten oplossen. 56 procent meent dan weer dat een behandeling niet werkt. MoodSpace zal moeten blijven inspelen op die drempels, als een warm bad voor studenten waardoor ze toegang krijgen tot een breed aanbod aan online modules.

lees ook

Vlaamse Scholierenkoepel organiseert ‘grootste bevraging ooit’

Geen blinde vlek meer

De modules zijn een belangrijke hefboom want uit de Welzijnsmonitor blijkt toch dat studenten heel wat cognitieve drempels ervaren om hulp te zoeken. MoodSpace blijkt voor studenten een handige toegangspoort tot hulp die hen ook effectief helpt om emotionele problemen het hoofd te bieden. “Mentale gezondheid zal nooit meer een blinde vlek zijn, niet voor studenten en ook niet voor scholieren. We werken samen over de muurtjes heen, zodat er een coherent Vlaanderenbreed beleid gestalte krijgt. Dit thema laten we niet meer los”, besluit minister Weyts.