Eerste meetmoment PXL Appwel gestart

- David Van Waeyenberghe

Het digitaal hulpmiddel om het schoolwelbevinden van leerlingen te meten is vanaf dit schooljaar gratis beschikbaar voor alle secundaire scholen.

De Hogeschool PXL in Hasselt startte in 2018 het onderzoek om via een digitaal hulpmiddel het schoolwelbevinden van jongeren te meten. Een jaar later namen 9 Limburgse scholen deel aan het proefproject. Tijdens de coronapandemie groeide de interesse in PXL Appwel en voorzag Hogeschool PXL meer middelen om de app gratis aan te bieden aan elke Vlaamse secundaire school. Vandaag, 7 november, is het eerste meetmoment van het schooljaar gestart.

170 scholen

De Vlaamse overheid steunt het project van de hogeschool PXL. Door de extra werkingsmiddelen kreeg Appwel de kans om verder uit te breiden en de werking te optimaliseren. “We vreesden dat scholen tijdens de coronapandemie met te veel andere zaken bezig zouden zijn, maar het tegendeel bleek waar”, zegt Hanne Luts. Zij is samen met Lies Hamal projectmedewerker van Appwel. “Het is goed om te zien dat na de 130 scholen vorig jaar er nu al 170 mee doen over heel Vlaanderen.”

Welbevinden moet de hoofdprioriteit zijn van elke school, staat op de website van Appwel. “Het is een onmisbare voorwaarde om te kunnen leren. Daarom is het monitoren en stimuleren van het schoolwelbevinden een absolute noodzaak. De onzekere tijden, de klimaatzaak, de oorlog in Oekraïne, enzovoort, alles samen maakt het voor jongeren vandaag moeilijk om het hoofd mentaal boven water te houden.”

Deelnemende scholen meten het schoolwelbevinden drie keer per jaar. “Scholen kunnen binnen een bepaalde periode zelf kiezen wanneer ze hun leerlingen aan de vragenlijst zetten. Het invullen daarvan neemt ongeveer een kwartier in beslag, afhankelijk van de leesvaardigheid van de leerling. Het eerste meetmoment dit schooljaar loopt nog tot en met 2 december. Vanaf het tweede meetmoment, eind januari, zullen de scholen nog zelfstandiger kunnen werken door het meetmoment uit te voeren volgens hun planning en noden.”

Interne en externe hulp

Appwel biedt al het materiaal gratis aan. Dat gaat van GDPR-toestemmingen tot flyers, filmpjes en andere hulpmiddelen. Leerlingenbegeleiders krijgen trouwens een opleiding via een online vorming. “Naast de app voor leerlingen en het dashboard voor leerlingbegeleiders biedt Appwel ook een toolkit aan waarin scholen interventies kunnen zoeken om met het schoolwelbevinden van de leerlingen aan de slag te gaan Dat kan gaan van laagdrempelige aanpassingen tot meer ingrijpende acties”, gaat Hanne Luts verder.

De scholen kunnen ook buiten de schoolmuren op zoek naar hulp, indien dat nodig zou blijken. Omdat de toepassing overheidssteun krijgt, worden ook organisaties zoals CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten betrokken. “Omwille van de grootte van het project op dit moment proberen we met alle belangrijke onderwijspartners samen te werken om op die manier een sterk systeem neer te zetten. Het is immers belangrijk om samen aan de slag te gaan om het schoolwelbevinden van de leerlingen op te volgen.”

Test in eigen taal

De PXL Appwel is op dit moment beschikbaar in verschillende talen. “Nu is de app naast het Nederlands ook beschikbaar in het Frans, Engels, Turks en Arabisch. In februari zullen we vertaalsoftware inzetten zodat elke leerling de vragenlijst kan invullen in de taal waar hij of zij het meest mee is vertrouwd”, aldus Hanne Luts.

Het eerste meetmoment van PXL Appwel loopt nog tot en met vrijdag 2 december. Scholen die nog niet deelnemen maar wel interesse hebben kunnen terecht op de website van PXL Appwel voor meer informatie.