Eerste hulp bij cyberpesten: Mediawijs zet je op weg

- Ilene Langen

Cyberpesten, één van de actiepunten waar de Digisprong op inzoomt, komt de laatste jaren steeds vaker voor. Mediawijs zet daarom samen met enkele partners in op een opleiding voor onderwijsprofessionals die focust op handelingsgericht werken.

Gezien cyberpesten de laatste jaren steeds meer onder de aandacht komt, is het belangrijk voor scholen om in te zetten op maatregelen tegen het fenomeen. Cyberpesten is eveneens één van de vele actiepunten in het Digisprongplan.

Handelingsgericht werken

Mediawijs richt daarom, samen met Pimento en Tenz, een opleiding in om onderwijsprofessionals meer handelingsgericht te leren werken in het geval van cyberpesten op school. In de opleiding wordt theoretische input voorzien, naast actievere werkvormen zoals groepsgesprekken en rollenspelen. Daarin leer je veilige gespreksvormen toe te passen bij je leerlingen, alsook hoe je met ouders in gesprek kan gaan.

Deelnemers krijgen eveneens de ruimte om in te spelen hun eigen noden aan de hand van casussen uit de praktijk.

Waar, wie, wanneer?

De opleiding gaat op verschillende momenten door tussen vrijdag 26 november 2021 en 28 juni 2022, en duurt in totaal drie dagen. Er is een online voortraject van een halve dag dat je op eigen tempo kan afleggen. Daarna volg je nog enkele fysieke sessies.

De opleiding is gratis, al is het aantal plaatsen wel beperkt. Inschrijven is dus noodzakelijk. Daarnaast kan je de opleiding volgen op verschillende locaties en is ze toegankelijk voor zorgleerkrachten en CLB-medewerkers.

Meer informatie over de opleiding vind je hier.