LeerID krijgt extra ondersteunings- en toepassingsmogelijkheden

- David Van Waeyenberghe

Het Departement Onderwijs lanceerde afgelopen schooljaar LeerID, De single sign-on toepassing voor leerplichtonderwijs in Vlaanderen. Die functie moet het leerlingen gemakkelijker maken om zich aan te melden op digitale leermiddelen. In aanloop naar het nieuwe schooljaar voorziet het departement bijkomende vormingen om scholen te ondersteunen.

De Vlaamse overheid introduceerde LeerID in augustus vorig jaar. Door de toepassing kunnen leerlingen uit het lager en secundair onderwijs met één gebruikersnaam en één wachtwoord inloggen bij verschillende digitale leermiddelen en toepassingen. Sinds augustus heeft het departement continu het single sign-on platform uitgebreid. Met het oog op een vlot gebruik volgend schooljaar, zijn enkele (online) ondersteuningsmogelijkheden voorzien.

LeerID Opstartteam

Het Departement Onderwijs heeft drie ondersteuningsmiddelen voorzien om scholen te helpen bij de opstart met LeerID. Het LeerID Opstartteam zal de scholen bijstaan met het aanmaken van de accounts. Het opstartteam is vanaf 16 augustus inzetbaar en kan vanaf de website van Onderwijs Vlaanderen worden ingepland. Er zijn drie teams voorzien: Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen/Brussel en Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel.

Scholen die geen gepaste datum vinden in de agenda van het LeerID Opstartteam, kunnen een online sessie bijwonen om met LeerID aan de slag te gaan. De sessies starten op dinsdag 22 augustus en lopen op verschillende dagen tot woensdag 13 september. Wie niet kan wachten tot de sessies of een bezoek van het opstartteam, kan de handleidingen LeerID Schoolloket en LeerID Leerlingenloket online raadplegen.

Leermiddelen en toepassingen

Bij de opstart van LeerID zijn enkele toepassingen onmiddellijk geïntegreerd. Het Departement Onderwijs en Vorming deed dat met Columbus en de Vlaamse toetsen. Ook Archief voor Onderwijs, Automatus, Cloudclass, i-Learn, Polpo, Smartschool en Wijsr waren meteen beschikbaar voor de scholen. Verschillende dienstenleveranciers hebben bevestigd dat ze vanaf het nieuwe schooljaar LeerID zullen aanbieden. De volledige lijst is raadpleegbaar op de website van Onderwijs Vlaanderen.

lees ook

Ben Weyts wil jong technisch talent richting BSO en TSO stimuleren

De Vlaamse overheid wil met LeerID een oplossing bieden voor administratief, repetitief werk waardoor de taak van de ICT-coördinator moet vereenvoudigen. Het gebruik van LeerID is gratis en volgens de website zal dat zo blijven. De persoonlijke gegevens van leerlingen worden met strikte vertrouwelijkheid behandeld. Het zorgt ook voor een betere afdekking van de wettelijke vereisten zoals privacy en auteursrechten.