i-Learn paper graaft dieper in Learning analytics

- David Van Waeyenberghe

i-Learn, het project van de Vlaamse overheid,  heeft een derde paper uitgebracht. Na een introductie over het project en digitaal gepersonaliseerd leren snijden de onderzoekers deze keer het thema learning analytics aan.

De i-Learn papers zijn een aanvulling op het project van gepersonaliseerd leren in opdracht van de Vlaamse overheid. Het deed hiervoor beroep op de expertise van imec, KU Leuven, itec, Brightlab en IDLab om een oplossing te bieden voor de groeiende diversiteit in de Vlaamse klassen en onderwijs op maat te kunnen faciliteren. In de eerste plaats biedt i-Learn (gratis) digitale tools aan via het MyWay-portaal. Daarnaast voorziet het in een ondersteuningsaanbod voor leerkrachten en scholen in de i-Learn Academy. Tot slot geven papers een diepere kijk op actuele thema’s.

Wetenschappelijke kennis doorgeven

Het i-Learn project startte in 2019. In september vorig jaar konden scholen en leerkrachten ook effectief aan de slag met het portaal MyWay. Op dit moment zijn 560 scholen aangemeld en werken 350 van hen met het portaal en de aangeboden leermiddelen. De leerkrachten en eventueel ICT-coördinatoren krijgen wanneer ze dat wensen ondersteuning via de Academy. Ondertussen werken onderzoekers van de verschillende partners continu aan de verschillende onderdelen van het project.

“We doen wetenschappelijk onderzoek op verschillende vlakken. Aangezien dit een overheidsproject is, kan het niet de bedoeling zijn om de kennis voor onszelf te houden”, vertelt Ambra Neri, programmamanager bij imec in een online gesprek. “Via de papers willen we een breder publiek bereiken van en awareness kweken bij mensen die zich interesseren in topics learning analytics. Learning analytics zijn noodzakelijk ter ondersteuning van gepersonaliseerd leren.”

Leerling en leerkracht ondersteunen

“Op basis van de gecapteerde data van het leerproces kunnen we de leerpaden ontwikkelen die de leerling op dat moment nodig heeft. Bij i-Learn geloven we dat elke leerling onderwijs op maat verdient. En ook dat elke leerkracht hierbij ondersteund moet worden. Het geeft meer duiding bij de verschillende aspecten van het onderzoek, maar ook van de leermethodes en het i-Learn project zelf.”

De derde paper van i-Learn bespreekt het thema learning analytics. Het document gaat dieper in op enkele toepassingen ervan, met name personalisatie, adaptiviteit en learning dashboards. De lezer krijgt inzicht in hoe deze toepassingen worden gebruikt in MyWay om differentiatie te bevorderen. Ook ethische- en privacyaspecten komen aan bod en gaan de onderzoekers verder in op het onderzoek naar learning analytics in het algemeen en in het kader van i-Learn.

Huidig project tot 2023

i-Learn loopt tot het einde van dit schooljaar. Hoe het daarna verder moet, is nog een vraagteken. De Vlaamse overheid liet in een studie verschillende toekomstmodellen bekijken. Vanuit de scholen is er alleszins vraag naar verduurzaming. “Het project is gegroeid vanuit een co-creatie met leerkrachten”, vult Sarah Doumen, communicatieverantwoordelijke van i-Learn aan. “Het begon in volle lockdown met 12 scholen in de pilootfase. Het is bijzonder snel moeten gaan want zo een platform opbouwen en uitrollen in de scholen vraagt al snel tien jaar. Nu moesten we het doen in 3,5 jaar.”

Vanuit de deelnemende scholen groeit logischerwijze de vraag hoe het verder moet. Daar zijn alle medewerkers aan het project zich van bewust. “Het project startte trouwens vanuit een unieke samenwerking tussen commerciële partners en alle onderwijskoepels. We zien die partners, samen met de overheid, ook een grote rol spelen in een mogelijke verduurzaming van i-Learn. De reacties zijn alleszins positief. De komende tijd zullen wij ons focussen op de ondersteuning van de scholen en het verder documenteren en verspreiden van onze opgedane kennis.”