Vlaamse overheid investeert 20 miljoen in i-Learn

- Fleur Arkesteijn

De Vlaamse regering heeft 20 miljoen euro geïnvesteerd in i-Learn, een portal waarop leerlingen gepersonaliseerde lesstof wordt aangeboden. Met behulp van de portal wordt het onderwijs van de leerling aangepast aan zijn of haar leertempo.

Het systeem geeft de leerkracht inzicht in de behoeften van zijn of haar individuele studenten. Leerlingen die uitblinken, worden extra uitgedaagd, en tekorten kunnen op die manier worden weggewerkt, is de achterliggende gedachte.

Gratis gebruik

Scholen kunnen straks gratis gebruik maken van de software en tools. De eerste stap van het project is het in kaart brengen van de behoeften en wensen van de scholen, leerkrachten en leerlingen. Uit de Onderwijs Monitor bleek al dat er behoefte is aan slimme toepassingen, maar er is verder onderzoek nodig naar hoe deze toepassingen ingevuld dienen te worden.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar bestaande oplossingen, zowel bij scholen in België, als in het buitenland. Het bestaande platform KlasCement, dient geïntegreerd te worden in het nieuwe project. De Vlaams minister van Onderwijs is trots op het project: “Onze samenleving is doordrongen van technologie, ook onze klaslokalen. Zo zijn er meer en meer laptops, desktops, tablets en digitale schoolborden.

Slimme software

Heeft bijna elke school draadloos internet en maken leraren vaker gebruik van ICT in de les. Toch is er nood aan meer slimme software die digitaal leren ondersteunt. Dat is software die zich aanpast op maat van elke leerling, de snelheid waarmee deze leert en feedback stuurt naar de leraar over de leerwinst die elke jongere maakt.

Deze Vlaamse Regering investeert daarom 20 miljoen euro in het project I-Learn van imec. Met deze middelen gaan zij op zoek naar geschikte software, bieden deze gratis aan en begeleiden leraren om deze ten volle te benutten. Zo maken we een sprong vooruit voor het gebruik van slimme software en realiseren we samen met leraren en scholen een omgeving die inspeelt op concrete noden in de klas.”