Meester Warre maakt en deelt eigen digitale leermiddelen

- David Van Waeyenberghe

De Brugse leerkracht lager onderwijs Warre Lingier begon zijn loopbaan in september 2020, in volle coronaperiode dus. Wat begon met een experiment om digitale leermiddelen te maken als ondersteuning voor anderstaligen, is in drie jaar uitgegroeid tot een boeiend en leerrijk platform.

Goeie tips kunnen uit alle hoeken komen, toch? Enkele weken geleden vroeg mijn vrouw, (online) leerkracht trouwens, of ik meester Warre kende. Na een snelle blik op de website was het duidelijk, deze inspirerende leerkracht wilde ik graag beter leren kennen. Dankjewel Evie, lieve vrouw van mij. Warre Lingier maakte onlangs tijd vrij voor een gesprek over digitale leermiddelen, goesting voor het vak en zo veel meer. “Een goede balans tussen digitaal en klassiek leren vind ik ontzettend belangrijk.”

Afgestemd op (anderstalige) leerlingen

Warre Lingier (23) geeft in SBS De Geluksvogel in Brugge les in het derde leerjaar. Eén dag per week staat meester Warre in het zesde leerjaar. Al snel in zijn nog jonge lerarenloopbaan besloot Warre eigen leermiddelen te maken en die te publiceren op een website. “Er zijn online best veel digitale leermiddelen te vinden. Daar gaat het op zich niet over. Ik vind het alleen dat eigen leermiddelen meer afstemmen op wat leerlingen nodig hebben.”

Vorig jaar kwam er nog een extra reden bij om zelf aan de slag te gaan. “Ik werkte met anderstaligen en voor hen is er een pak minder beschikbaar. Er zijn handleidingen beschikbaar maar die hebben we als school niet aangekocht omdat we de Okan-klas maximaal twee jaar gingen hebben. Online vond ik wat, maar niet genoeg om echt hun dagen productief te vullen. De dingen die ik maakte deelde ik op Facebook. Dat is snel beginnen groeien, omdat veel collega’s hetzelfde probleem ervaren.”

Toepasbaar voor alle leeftijden

De bundels van Warre zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen uit het lager onderwijs. Toch zijn ook leerkrachten uit het volwassenenonderwijs (zoals mijn vrouw dus) fan van zijn aanpak. “Ik krijg regelmatig berichtjes van leerkrachten die ze gebruiken bij volwassenen. Soms zitten er spelletjes op niveau lager onderwijs is, maar die kan je zelf eenvoudig aanpassen. De werkbundels met de woordenschat kan je gebruiken bij elke beginnende anderstalige.”

De appreciatie voor zijn werk zag Warre Lingier hard op social media. “Op Facebook ben ik in geen tijd van 1.000 naar 9.000 volgers gegaan. Dat had in hoofdzaak te maken met de anderstaligen. Voor die doelgroep zijn er best veel dingen op KlasCement, in handleidingen, enzovoort. Alleen zit er niet altijd een duidelijke lijn in rond wat leerlingen moeten kennen en kunnen in het eerste jaar dat ze in België zijn. Het is ongelooflijk hoe snel die leerlingen de taal en schoolgewoontes hebben opgepikt.”

Meer dan taal

De digitale leermiddelen die Warre maakt zijn niet alleen bedoeld voor anderstaligen. Voor elke klas in het lager heeft hij op zijn site toepassingen uitgewerkt. Die gaan van taal over wiskunde, wereldoriëntatie en muzische vorming tot contractwerken. Daarnaast zijn op de site tal van thema’s (pesten, bewegend leren,…) terug te vinden. Tot bundels voor hoogbegaafde leerlingen zelfs. Het grootste deel biedt Warre gratis aan. Voor sommige bundels vraagt hij een kleine vergoeding.

“Dat is eigenlijk tegen mijn principes, want ik wilde alles gratis aanbieden. Alleen komen er zoveel kosten bij kijken zoals de website, waardoor ik zelfstandige in bijberoep ben geworden. Om die kosten te dekken vraag ik voor sommige leermiddelen een bijdrage. Die kost probeer ik zo laag mogelijk te houden. En het spreekt voor zich dat de gebruiker die bundels altijd en overal kan gebruiken.”

Gezonde balans

Ook al zet meester Warre zich keihard in om aangepaste leermiddelen te maken, een goede balans met klassiek lesgeven blijft belangrijk. “We werken niet heel de dag digitaal. Dat zouden de ouders, heel terecht trouwens, niet appreciëren. De leerlingen kijken uiteraard wel vaak op het digitale bord. We gebruiken de bordboeken van Kabas en Scoodle en de antwoorden verschijnen op het scherm. Maar op de tablets en Chromebooks werken doen we niet elke dag. Dat proberen we op vaste momenten te doen.”

Tijdens zijn opleiding aan Vives kreeg Warre Lingier twee uur per dag les over digitale middelen. “Prowise leerde ik er kennen en daar werk ik nog altijd dagelijks mee. Verder kregen we inzichten in verschillende platformen zoals KlasCement of Canva. Een echte IT-achtergrond heb ik niet, maar als het kan probeer ik collega die vragen hebben te helpen.”

Droomjob

Minister Ben Weyts doet verwoede pogingen om het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijk te maken. In veel scholen is of ontstaat een lerarentekort. Voor Warre Lingier was het al snel duidelijk welke richting zijn leven uit zou gaan. “In het vijfde middelbaar moesten wij een opdracht doen in een klas in de lagere school. Sindsdien wist ik dat ik leerkracht zou worden. Het feit dat ik als leider in de Chiro ook met kinderen werkte, heeft zeker een rol gespeeld.”

Als startende leerkracht is het elk jaar afwachten welke plaats er beschikbaar zal zijn. Meester Warre is wel al zeker dat hij bij De Geluksvogel kan blijven. “Ik weet nog niet hoe of wat. Uiteraard hoop ik snel een eigen klas te krijgen. Als dat niet lukt, dan vind ik ondersteuning ook fijn. Je bent dan ‘hulpmeester’ en kan met veel kinderen werken. Maar toch, ik verlang echt wel naar een eigen klas om met die groep een jaar lang aan de slag te gaan.”

Ervaringen delen

Voor al zijn werk krijgt Meester Warre best veel waardering. Hij deelt graag zijn ervaringen op social media, maar ook in zijn voormalige school. “Elk jaar ga ik naar een soort jobdag van Vives. De studenten stellen dan vragen om te weten hoe het er echt, los van stages, aan toe gaat in een klas. Ik merk dat die studenten dankbaar zijn voor de feedback. Het verlicht voor een stuk de druk om altijd met bijvoorbeeld een spelletje de dag te beginnen. Op stage moet dat, maar in realiteit lukt dat niet.”

lees ook

Lerarenbarometer geeft trends en groot werkpunt weer

Wat begon in verlengde vakanties als een soort bezigheidstherapie van een pas gestarte leerkracht, is nu een volwaardig en geapprecieerd platform boordevol digitale leermiddelen. “Het is echt leuk dat het zo groeit. Al besef ik wel dat ik op de duur alles gemaakt zal hebben. Daarom schakel ik wat meer over op bloggen. Foto’s met leerlingen op Instagram, onderwijs positief in beeld brengen, enzovoort. Ik wil heel graag mensen motiveren om in het onderwijs te stappen.”

Wie meer wil weten over de leermiddelen kan terecht op de website van Meester Warre.