Expertenwerkgroep voor gegevensbescherming in onderwijs opgericht

- David Van Waeyenberghe

De Vlaamse onderwijskoepels hebben samen de ‘Expertenwerkgroep Gegevensbescherming in Onderwijs’ opgericht. Daarmee willen ze de gegevensbescherming binnen het Vlaamse onderwijs versterken, onder andere door gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s) uit te voeren.

De expertengroep krijgt (financiële) steun van het Kenniscentrum Digisprong en het Bureau van Digitale Veiligheid van Digitaal Vlaanderen. De groep zal digitale onderwijstechnologieën kritisch bekijken. Het gaat vooral over software en diensten die gebruikt worden in Vlaamse scholen. Die kritische blik is nodig om te weten wat er met de gegevens van Vlaamse leerlingen gebeurt en hen te beschermen tegen ongewenste privacyrisico’s.

Veiligheidsrisico’s opsporen 

“De expertenwerkgroep zal in eerste instantie grondige GEB’s uitvoeren op die digitale onderwijstechnologieën, om zo eventuele privacyrisico’s te identificeren en aan te pakken”, laat Davy Van Hemelen (Kenniscentrum Digisprong) weten. Met de GEB’s wil de expertenwerkgroep proactief inzetten op het veilig houden van digitale leeromgevingen. Daarom gaat ze niet alleen op zoek naar potentiële veiligheidsrisico’s, maar werkt ze ook aan oplossingen en strategieën om Vlaamse leerlingen en leerkrachten te beschermen.

Samenwerking met de leveranciers van educatieve technologieën is daarbij cruciaal. De expertenwerkgroep waardeert dan ook de open dialoog met die partijen. Zo streven ze samen naar een veilige en ondersteunende leeromgeving, waarin leerlingen zonder zorgen aan de slag kunnen met de technologie die vandaag beschikbaar is. In eerste instantie zijn GEB’s voorzien voor Google Workspace for Education, Lars (CLB) en Smartschool.

Opzet expertenwerkgroep 

De nieuw opgerichte werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Ligo (centra voor Basiseducatie), OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers), OVSG (Onderwijsvereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten), POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), en VCLB (Vrij CLB netwerk).  

lees ook

Vlaams Parlement buigt zich over toekomst Digisprong

Voor de oprichting van de Expertenwerkgroep Gegevensbescherming in Onderwijs bekeken de stichtende koepels samen met experten van Digitaal Vlaanderen en het Kenniscentrum Digisprong hoe ze de online veiligheid van leerlingen beter kunnen waarborgen. Daarbij hielden ze rekening met ervaringen uit het buitenland. Via een solide organisatiestructuur wil de groep informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs systematisch aanpakken.

De oprichting van de werkgroep kadert in het actieplan cybersecurity waar het Kenniscentrum aan werkt. Meer informatie over de vorderingen en resultaten van de eerste privacy-audits zijn terug te vinden op de website van Privacy in Onderwijs.