GO! investeert netbreed in digitaal lesmateriaal

- David Van Waeyenberghe

Het GO! onderwijs wil meer en beter digitaal lesmateriaal ontwikkelen dat aansluit bij de leerplannen en de visie van het net. Daarom zet het een samenwerking op tussen de scholengroepen, de centrale diensten en de pedagogische begeleidingsdienst. Zo wil het GO! de onderwijskwaliteit verhogen, de taakbelasting van de leerkrachten verlagen en de kosten voor de ouders drukken.

Sinds de coronacrisis is het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs sterk toegenomen, staat te lezen in een persbericht. Het aanbod van de uitgeverijen is niet altijd aangepast aan de noden van het GO!. Vooral voor de kleinere en praktijkgerichte studierichtingen is er amper kwaliteitsvol digitaal materiaal beschikbaar. Bovendien sluiten niet alle leermiddelen van commerciële spelers aan bij de leerplandoelen en de visie van het GO!.

Drie sporen voor samenwerking

Daarom neemt het GO! het heft in eigen handen en investeert het in de ontwikkeling van eigen digitaal lesmateriaal (e-content). Het doel is om materiaal te maken dat pedagogisch sterk is, dat breed gedeeld kan worden binnen het net en dat de leerkrachten ondersteunt in hun lespraktijk.Om dit te realiseren, verkent het GO! drie sporen voor samenwerking.

Een eerste spoor is een eigen toolbox zodat leerkrachten zelf e-content kunnen ontwikkelen en delen met anderen. Een voorbeeld hiervan is een leerpad over slijp- en kapwerken, dat in verschillende arbeidsmarktgerichte studierichtingen gebruikt kan worden. Het leerpad is gebaseerd op de principes van effectieve didactiek, biedt differentiatiemogelijkheden en wordt aangevuld met een VR-applicatie waarmee leerlingen veilig kunnen oefenen.

Uitgeverij en leergemeenschappen

Een tweede spoor is samenwerken met een uitgeverij. Voor de eerste graad klassieke talen vond het GO! op de commerciële markt geen methode die aansluit bij zijn visie op het vak Latijn. Daarom zette het een samenwerking op waarbij enkele GO! leerkrachten, samen met educatieve uitgeverij Lernova, e-content ontwikkelen. Het resultaat is pedagogisch kwalitatief materiaal dat naadloos aansluit bij de leerplannen en GO! scholen minder op kosten jaagt.

Een derde spoor is het opzetten van professionele leergemeenschappen. Dat houdt in dat leerkrachten uit verschillende scholen samenkomen en onder begeleiding van een pedagogisch adviseur zelf leermiddelen ontwikkelen. Ook deze leermiddelen kunnen breed gedeeld worden in het net.

lees ook

Vierde editie Digiwijs legt focus op waardevol omgaan met AI in de klas

Het GO! benadrukt dat e-content heel wat troeven heeft, maar dat het essentieel is dat het op een goede manier wordt ingezet. Zo is het zeker niet de bedoeling om volledig over te schakelen naar digitale leermiddelen. Het project geeft ook de nood aan voor professionalisering van schoolteams. Niet voor niets pleit het GO! in zijn nieuwe memorandum onder meer voor bijkomende professionalisering van onderwijsprofessionals én bijkomende ICT-ondersteuning op maat van de specifieke onderwijscontext, dicht bij de klaspraktijk.