Startvideo Kenniscentrum Digisprong brengt DigCompEdukader in beeld

- David Van Waeyenberghe

Het DigCompEdukader, ook wel gekend als het Digital Competence Framework for Educators, maakt duidelijk voor leerkrachten wat het in deze tijd betekent om digitaal vaardig te zijn. Om dit referentiekader overzichtelijk in beeld te brengen, zet Kenniscentrum Digisprong DigCompEdu maandelijks in de kijker.

Leerkrachten moeten zich tegenwoordig aan een hoog tempo bijscholen om de digitale versnelling in het onderwijs bij te kunnen houden. De lijst van competenties waarover een leerkracht moet beschikken, wordt dan ook steeds langer.

DigCompEdukader

Het DigCompEdukader of het Digital Competence Framework for Educators probeert al deze competenties in kaart te brengen. Op die manier weten leerkrachten – van alle onderwijsniveaus – wat er vandaag de dag van hen verwacht wordt op digitaal vlak.

Het raamwerk is ontstaan vanuit Europees onderzoek en focust zowel op de leerkrachten als op de leerlingen. Want een leerkracht moet namelijk ook weten welke digitale competenties leerlingen dienen te ontwikkelen.

Domeinen en competenties

Het kader bestaat uit 6 overkoepelende domeinen en 24 competenties.

Bron: KlasCement

Het oranje taartstukje verwijst naar professioneel engagement waarin technologie ondersteuning biedt in professionalisering. Daarnaast focust het groene domein ‘digitale bronnen’ op het kunnen gebruiken, vinden, creëren en delen van digitaal lesmateriaal.

De twee blauwe domeinen in het midden staan voor ‘lesgeven en leren’ en ‘evalueren’. Hier gaat het vooral over het gebruik van digitale tools tijdens de les en het digitaal afnemen van toetsen. Verder staat het paarse taartstukje voor het ondersteunen van de leerlingen met digitale tools. Het zesde en laatste domein focust op het aanleren van digitale competenties van leerlingen.

lees ook

Kenniscentrum Digisprong publiceert visietekst over gebruik AI

Startvideo

Als leerkracht kan je dankzij het framework ingedeeld worden volgens verschillende vaardigheidsniveaus. Je hebt zowel de nieuwkomers met weinig ervaring als de pioniers die zelf reeds expert en rolmodel zijn op digitaal vlak. Daartussen vind je nog de ontdekkingsreizigers, gebruikers, deskundigen en de leiders.

Het Kenniscentrum Digisprong zal de komende maanden het referentiekader in de kijker zetten. Te beginnen met een korte video waarin leerkrachten kennis maken met de 24 competenties, onderverdeeld in zes domeinen. De nadruk van het kader ligt niet op wat de leerkracht technisch kan, maar vooral hoe die zijn/haar onderwijspraktijk kan verrijken door digitale technologieën te gebruiken.

De video kan je bekijken via dit kanaal en de website van Kenniscentrum Digisprong.