Uitgeverij Lernova en Katholiek Onderwijs Vlaanderen sluiten raamcontract af dat boekenfactuur moet halveren

- David Van Waeyenberghe

Foto: Lernova

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een raamcontract afgesloten met maximale waarde van 14 miljoen euro voor lesmethodes van educatieve uitgeverij Lernova. De overeenkomst moet scholen de mogelijkheid bieden om de boekenfactuur (drastisch) te verminderen.

Goed 100.000 leerlingen in het secundair onderwijs gebruiken volgend schooljaar met minstens één lesmethode van Lernova. Het is één van de redenen voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen om in te tekenen op een raamcontract. “Onze scholen ontdekken volop de mogelijkheden van de digitalisering van ons onderwijs”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. Dat biedt hefbomen om de onderwijskwaliteit op te krikken, maar scholen kunnen zo ook zuiniger met papier omgaan en de schoolfactuur voor ouders beperken.”

Kostendaling

Voor ouders betekent het feit dat de leerkracht voor een lesmethode van Lernova (gelanceerd in 2020) kiest gemiddeld een vermindering van dertig procent. Als meerdere vakken gecombineerd worden kan de boekenfactuur zelfs gehalveerd worden. In het raamcontract dat nu 4 jaar loopt bedong Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook extra kortingen en dienst na verkoop voor haar scholen.

Foto: Lernova

De lesmethodes van Lernova vertrekken vanuit allesomvattende digitale leertrajecten, en zijn dus volledig online beschikbaar. Het is een geïntegreerd geheel van tekst, animaties, lesvideo’s, interactieve oefeningen en schema’s. Met ruimte voor klassikale instructie en een papieren notitieschrift vinden ze een evenwicht tussen traditionele onderwijsmethoden en innovatie.

Meer schrijven, minder invullen

Volgens Cédric Koslowski wordt er in het debat een foute tweedeling gemaakt tussen invulboeken en digitale leermiddelen. “Het idee dat leerlingen die werken in digitale leeromgevingen niet meer schrijven en constant voor hun laptop zitten, is fout”, aldus de CEO van Lernova. “In werkelijkheid vullen digitaal leren, inspirerende onderwijsleergesprekken en schrijven elkaar perfect aan.”

Cédric Koslowski, Lernova.

lees ook

Onderwijsinspectie ziet scholen opnieuw digitale vooruitgang boeken

Belangrijk voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is dat de leerkracht aan het stuur zit en dat de interactieve leertrajecten zorgen voor een vermindering van de planlast. “Het pedagogisch project van de school en de professionaliteit van de leraar staan voorop. Het is goed dat leraren en vakgroepen met deze lesmethodes het lesmateriaal naar hun hand kunnen zetten”, besluit Lieven Boeve.