Code Week-ambassadeurs Nicky en Evelien klaar voor uitdagende opdracht

- David Van Waeyenberghe

Het burgerinitiatief EU Code Week vond dit jaar plaats van 7 tot 22 oktober, met tal van activiteiten rond programmeren en digitale vaardigheden. Ook in ons land namen tientallen organisaties deel om coderen op een leuke, aantrekkelijke manier voor jongeren bereikbaar te maken. De EU Code Week blijft echter niet beperkt tot drie weken in oktober.

Het initiatief kan sinds kort rekenen op de enthousiaste ondersteuning van ambassadeurs Nicky Malfliet en Evelien Rutsaert. In elk deelnemend land zijn de ambassadeurs het belangrijkste aanspreekpunt voor de programmeerweek. Ook al zit de editie van 2023 er op, hun werk stopt niet. “Integendeel, eigenlijk begint het nu pas”, lacht Nicky Malfliet bij het begin van een fijne videocall. Maak mee kennis met twee gedreven vrouwen met een passie en visie voor programmeren en techniek in het onderwijs.

Spontane sollicitatie

“Onze bijdrage aan deze editie van de Code Week is eerder beperkt omdat we pas bij het begin van de zomer zijn aangesteld als ambassadeurs”, gaat Nicky verder. “De voorbije maanden hebben we ons voornamelijk ingewerkt en verschillende initiatieven leren kennen. De Code Week is veel meer dan de drie weken in oktober. De organisatie brengt dan heel wat activiteiten over heel Europa samen. Eigenlijk is het een werking die het volledige jaar door loopt om jongeren warm te maken voor code en technologie.”

Dat uitgangspunt past volledig in de filosofie van beide ambassadeurs, die zelf bij het initiatief aanklopten. “We zagen een kans om vanuit onze ervaring en ons netwerk de Code Week nauwer te laten aansluiten bij het werkveld”, vult Evelien Rutsaert aan. “Wij werken beide voor Arteveldehogeschool en zijn dan ook bezig met de stap na het secundair onderwijs. Zie ons als een brug tussen enerzijds de secundaire school, anderzijds de hogeschool en in een latere fase het werkveld.”

Symboliek

Nicky en Evelien kozen ervoor om samen ambassadeur te zijn. Naast het feit dat het met twee altijd aangenamer is, zit er een bewuste symboliek achter het idee. “Mijn sterkte is niet meteen coderen, maar wel het marketinggedeelte”, zegt Nicky Malfliet. “Evelien is dan weer een specialist op het programmeervlak waardoor we elkaar goed aanvoelen en aanvullen. Dat we twee vrouwen zijn, is voor ons ook belangrijk omdat we veel meer vrouwen in IT naar de voorgrond willen brengen.”

De belangrijkste reden om een wagonnetje aan de Code Week te hangen, is voor beide vrouwen heel simpel. “We kenden het initiatief tot kort voordien niet”, aldus Evelien Rutsaert. “Door een Europese call zagen we de Code Week verschijnen en merkten we dat het initiatief vooral is gekend bij het lager en secundair onderwijs. We willen met ons werk net de focus breder maken dan het onderwijs alleen. Want het gaat veel breder, tot in het uiteindelijke werkveld.”

Inventariseren

Het eerste werk, waar Nicky en Evelien al mee bezig zijn, is het inventariseren van alle bestaande initiatieven. “Dat kan ruim zijn, zolang het maar met programmeren en techniek te maken heeft. Al die zaken verdienen een plaats op de website. Die inventaris zal ons een goed beeld geven van waar nog ruimte is voor verbetering of waar nog extra aandacht aan moet worden gegeven.”

Elke vereniging, van jeugdbewegingen tot sportclubs, iedereen die een activiteit wil organiseren waar de thema’s in aan bod komen, willen de ambassadeurs ondersteunen. “Het gaat ook de andere kant op. Er zijn best veel bedrijven die zich richten naar jongeren via bepaalde activiteiten, maar te weinig bekend zijn. We willen meer en meer de link leggen dat coderen niet alleen binnen de muren van de school hoeft.”

Start-to-code

Een mooi voorbeeld van ‘ruimte voor verbetering’ is het eigen project van Nicky en Evelien, ‘Start-to-code’. “Ja, dat project stond ook niet op de website van EU Code Week”, legt Evelien uit. “In dat project trekken we als docent met een workshop naar een secundaire school. Daar willen we voeling krijgen met de leerlingen. Via een interactieve tutorial nemen we studenten zonder voorkennis mee om stap voor stap iets op te bouwen.”

De ambassadeurs hebben vanuit hun Artevelde-achtergrond contact gelegd met het departement onderwijs om zo nog meer koppelingen te maken. “Veel studenten maken eindwerken die interessant kunnen zijn voor verdere uitwerking, ook hier al dan niet in een schoolomgeving. Een voorbeeld daarvan is een blended cursus om html te leren als taal, zoals je Frans zou leren. Met de juiste sturing kan je daar leerlingen, maar ook leerkrachten én ouders van dienst mee zijn.”

Start-to-code, een project waar beide ambassadeurs vanuit Artevelde mee hun schouders onder zetten

Structureren

Zoals we eerder schreven zijn beide ambassadeurs betrokken bij de Arteveldehogeschool. Evelien is docent in development-vakken, zowel in graduaat programmeren als in de bachelor grafische en interactieve media. “Ik geef content development, basis webtechnologie en verschillende vakken die betrekking hebben op programmeren”, aldus Evelien. Haar collega Nicky maakte onlangs de switch van digitale marketing naar de functie van coördinator internationalisering van het netwerk Communicatie-Media-design. “In die optiek past EU Code Week perfect”, zegt Nicky.

Ondanks twee overvolle agenda’s vonden beiden de Code Week interessant genoeg om hun tijd te investeren. “Nu nemen we het er gewoon bij, maar het is de bedoeling om het werk beter te structuren. We onderzoeken wat er van ons wordt verwacht en welke richtlijnen we kunnen opstellen, zodat we het geheel op de juiste manier kunnen aanpakken. Het gaat immers om een grote organisatie met ambassadeurs, leidende leerkrachten en edu-coördinatoren.”

Geografisch balanceren

Eén van de taken om het nationale netwerk te laten groeien, is het geografisch balanceren van ‘leidende leerkrachten’. “Een leidend leerkracht is niets meer dan een enthousiaste leerkracht die met coderen aan de slag wil. Vaak kennen die leerkrachten elkaar of werken ze al samen. Onze eerste taak is om het netwerk zodanig geografisch te verbreden dat we minstens in elke provincie enkele leidende leerkrachten hebben die anderen kunnen motiveren en meenemen.”

Een goed netwerk moet ervoor zorgen dat interessante (Europese) calls met betrekking tot code sneller worden opgepikt door leerkrachten of onderwijsverstrekkers. “Ook vanuit onze opdracht en connectie met Artevelde kan het alleen maar positief zijn om een beter beeld te krijgen van wat er mogelijk is op dit vlak, zowel in België als internationaal. Het werk dat we nu doen is extra maar past wel in een groter geheel.”

Actiepunten

De Code Week-ambassadeurs gaan overleggen met onder andere het Departement Onderwijs, heel specifiek voor België. “Er zijn richtlijnen van de Code Week, maar die zijn internationaal. Wij willen die richtlijnen, zoals aan welke voorwaarden een initiatief moet voldoen of wat de rol is van een leidend leerkracht, bekijken vanuit het nationaal oogpunt en de markt hier. Daarom gaan we overleggen met de Vlaamse overheid en edu-coördinatoren”, legt Nicky verder uit.

Tijdens dat overleg willen de ambassadeurs ook actiepunten vastleggen en knopen doorhakken. “Zo willen we de focus voor de komende maanden bepalen. De geografische spreiding van de leidende leerkracht, al hoeft dat niet per se een leerkracht te zijn, is één van de aandachtspunten. Een tweede zal ongetwijfeld zijn hoe we het werkveld meer kunnen betrekken, zodat ook zij zullen vertellen en rapporteren over hun initiatieven.”

lees ook

De Lijn zoekt jongeren voor spannende IT-uitdaging

De ambassadeurs lanceren tot slot een warme oproep naar leerkrachten, ICT-coördinatoren en iedereen die interesse heeft in code en techniek. “We heten iedereen van harte welkom. Misschien heeft iemand een idee, maar weet die niet hoe eraan te beginnen. Of misschien heeft iemand in een bedrijf een activiteit uitgewerkt maar is de connectie met leerlingen er niet. We staan open voor alles en iedereen. Neem gerust contact op met ons, via de website van EU Code Week.”