VICLI bepleit basisuitrusting voor elke ICT-coördinator in Onderwijscommissie

- David Van Waeyenberghe

De Vlaamse ICT-coördinatorenliga (VICLI) pleit voor een basisuitrusting voor elke ICT-coördinator. Nog te vaak moeten technische en pedagogische ICT-coördinatoren het stellen met een laptop als werkmiddel. VICLI onderzocht de huidige basisuitrusting en (extralegale) voordelen van 525 collega’s. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aanbeveling.

Hoe ziet de huidige basisuitrusting van een ICT-coördinator er uit? En uit wat zou die idealiter moeten bestaan? Met die vragen trok de Vlaamse ICT-coördinatorenliga naar de coördinatoren in het Vlaamse onderwijsveld. De liga schotelde 525 ICT-coördinatoren een vragenlijst voor. De meeste respondenten waren aangesteld in het ambt van ICT-coördinator, sommigen nog als leerkracht of in BPT-uren.

Verschil in wens en realiteit

Ongeveer de helft van de ondervraagde ICT-coördinatoren werkt in één school. Hetzelfde aantal (53 procent) mag zich voltijds ICT-coördinator noemen. Opvallend, meer dan tien procent heeft geen aanstelling voor de taak van ICT-coördinator. De helft van de respondenten combineert de technische met de pedagogische kant van de job. Een kwart van de ICT-coördinatoren moet het stellen zonder eigen vaste werkplek of bureau.

Wanneer gepeild wordt naar de uitrusting, dan is het verschil in realiteit en wens heel groot. Trouwens, geen enkele van de respondenten kan genieten van extralegale voordelen zoals een bedrijfsfiets. De laptop is in vier op de vijf gevallen het gebruikte toestel. Minder dan de helft kan rekenen op een tweede scherm, nochtans staat dat, samen met een GSM (abonnement) en reisvergoeding hoog op de wenslijst.

Aanbeveling in Onderwijscommissie

VICLI kreeg donderdag de kans om de resultaten van de bevraging voor de leggen aan de leden van de Onderwijscommissie. “We hebben de situatie geschetst en een aanbeveling gedaan rond de gewenste basisuitrusting voor élke ICT-coördinator”, zegt Koen Vandenhoudt van VICLI. De commissieleden hebben nog geen standpunt ingenomen. “Wellicht zal dat pas voor de volgende legislatuur zijn. Maar het belangrijkste was voor ons dat we de boodschap konden doorgeven.”

Tijdens de ochtendvergadering van de commissie kreeg VICLI de kans om de belangrijkste noden voor scholen op vlak van ICT te benoemen. “Geen enkele school komt op dit moment toe met het aantal uren dat voor ICT moet worden vrijgemaakt”, aldus Vandenhoudt. Tijdens de commissie gaf Jan De Craemer het Kenniscentrum Digisprong meer uitleg bij het project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie’. De volledige zitting kan je herbekijken in bovenstaande video.