Maak als school mee een klimaatverschil via groene IT 

- David Van Waeyenberghe

Het Future Classroom Lab organiseert op dinsdag 18 april een webinar over de implementatie van groene IT om de klimaatvoetafdruk van scholen te verkleinen. Het webinar, geleid door twee klimaatexperten, geeft naast data ook tips om de transitie te maken.  

Informatietechnologie (IT) is verantwoordelijk voor ruim 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om die milieu-impact teniet te doen, zijn jaarlijks meer dan 56 miljard (!) bomen nodig om de CO uit de atmosfeer te verwijderen. Het gaat om emissies die afkomstig zijn uit alle fases van het proces, van grondstofwinning over productie en fabricage tot transport, gebruik en recyclagetoepassingen.  

Milieuprogramma VN 

Tijdens het webinar zullen experten Justin Sutton Parker (CEO en Chief Scientist Analyst bij PX3) en Roberto Rosaschino (Acer) de deelnemers meenemen in verschillende mogelijkheden om de voetafdruk te verkleinen. Ze halen daarbij onder andere het Milieuprogramma aan van de Verenigde Naties. Dat programma stelt dat, om de huidige wereldwijde reductiedoelstellingen te halen, bestaande technologieën moeten worden onderzocht om tot een verminderde uitstoot te komen. 

Het programma wijst op de verantwoordelijkheid van overheden, openbare en particuliere bedrijven en dus ook onderwijsinstellingen om duurzaamheid te beschouwen als een belangrijke pijler om tot die kleinere ecologische voetafdruk te komen. De Sustainable Development Goals (SDG) van de VN gelden als kader voor die doelstelling. Vooral doel nummer 12, verantwoorde consumptie en productie, kan worden bereikt via IT.  

lees ook

Projecten van Smart Education @ Schools krijgen een vervolg

Praktische tips 

Nog voor het webinar start, geeft Future Classroom Lab (onderdeel van European Schoolnet), enkele basistips mee voor bedrijven en scholen: 

  • Schaf apparaten aan met een lage koolstofvoetafdruk 
  • Omarm en gebruik groene datacenters 
  • Een langere levensduur van apparatuur kan IT-gerelateerde broeikasgasemissies met liefst 70 procent verminderen 

Duurzame IT is niet alleen goed voor het klimaat, het is ook kostenbesparend. Want energiezuinige apparaten verlagen bijvoorbeeld de energiefactuur. Die dubbele bonus kan vanuit het onderwijsveld bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het webinar, georganiseerd samen met Acer, bespreekt hoe IT in een unieke positie zit om die klimaatverandering aan te pakken. De sprekers geven tips en tricks over de nieuwste innovaties van groene IT, op maat van scholen.  

Deelnemen aan het webinar kan via deze link.