Digisprong ook voor buitengewoon en deeltijds onderwijs

- Jeroen Langendam

Het was even onduidelijk of het buitengewoon onderwijs en deeltijds onderwijs zouden meeprofiteren van de Digisprong. Minister Weyts heeft hierover vandaag de knoop doorgehakt.

Met een budget van 375 miljoen euro is het project Digisprong een enorme boost voor de modernisering van het ICT-onderwijs. Dit bedrag is uitgetrokken voor het onderwijs scholieren en leerlingen in het ASO, BSO, KSO en TSO, alsmede voor leerlingen in het 5e en 6e leerjaar van het lager onderwijs.

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd dreigden echter de Digisprong niet te kunnen maken, omdat hun positie onduidelijk was.

Door nog eens 10 miljoen euro extra uit te trekken zorgt de onderwijsminister dat ook het buitengewoon onderwijs de Digisprong kan wagen. Hierdoor krijgen ook deze leerlingen toegang tot een eigen ICT-toestel. Weyts roemt de “fantastische kansen voor meer onderwijskwaliteit” die digitalisering biedt en vervolgt: “daar hebben álle leerlingen recht op”.

Corona als kans

Tijdens de coronacrisis die vorig jaar in maart in alle hevigheid losbarstte kwam pijnlijk naar voren dat Vlaanderen op het gebied van digitaal onderwijs op enorme achterstand stond. Het totale ICT-budget bedroeg in 2019 slechts 32 miljoen euro.

De overstap naar digitaal onderwijs verliep dan ook niet overal vlekkeloos. Vooral leerlingen die geen eigen laptop of tablet hadden vielen bij het afstandsleren buiten de boot. Er kwamen wel snel tweedehands (refurbished) laptops beschikbaar voor de meest kwetsbare leerlingen, maar dit was slechts een noodoplossing.

Toen minister Weyts hier in oktober 2020 door het VRT-NWS programma Pano mee werd geconfronteerd beloofde hij dat elke leerling een eigen laptop met internetverbinding zou moeten krijgen.

De minister zette vaart achter de belofte. In eerste instantie bestond enige weerstand tegen de “gratis” laptops. Scholen vreesden dat dit een voorafname zou zijn op het toekomstig budget.

Die vrees bleek in maart 2021, toen het extra budget van 375 miljoen werd vrijgemaakt, gelukkig ongegrond. Met de toezegging van vandaag komt de teller in totaal op 385 miljoen extra geld voor onderwijs ICT.

Discussie over Digisprong buitengewoon onderwijs

Over de hoogte van het budget voor deeltijds leren en het buitengewoon onderwijs is enige tijd discussie geweest. Wat minister Weyts betreft is het echter kraakhelder, hij zegt dat elke leerling recht heeft op hetzelfde budget (552 per leerling).

Weyts: “Dit was niet voor iedereen vanzelfsprekend: moet je wel een evenwaardige en individuele laptop voorzien voor een leerling die maar deeltijds naar school gaat, of voor een leerling die speciale zorgnoden heeft? Maar voor mij is het de logica zelve: juist omdat dit vaak kwetsbare leerlingen zijn, moeten we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Digitale hulpmiddelen kunnen uitgerekend voor hen heel veel betekenen”