Forse investering in onderwijs voor digitale sprong

- Jeroen Langendam

De Vlaamse overheid zet fors in op modernisering van het ICT-onderwijs. Daarvoor komt 375 miljoen euro beschikbaar als budget voor investering in Digisprong

De Vlaamse regering heeft vandaag bekend gemaakt fors in de buidel te tasten om investeringen in digitaal onderwijs mogelijk te maken. Met de investering wil de overheid de achterstand van Vlaamse scholen ten opzichte van het buitenland inhalen. Deze relatieve achterstand werd extra duidelijk zichtbaar door de coronacrisis.

In totaal trekt Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs 375 miljoen euro uit om het digitale onderwijs te versterken. Dit is een forse verhoging van het ICT-budget, dat in 2019 nog meer 32 miljoen euro bedroeg. Dankzij het extra geld zullen scholen, zo is de hoop, massaal de Digisprong kunnen maken.

Scholen kunnen de nieuwe gelden aanwenden om de investeringen te doen die zij nodig achten voor de Digisprong. Zo kunnen ze verouderd ICT-materiaal vervangen of leraren extra ICT-vaardigheden aan te leren.

Budget investering Digisprong afhankelijk van leerjaar

Het budget is niet voor alle leerjaren gelijk. Voor leerlingen tot het vierde leerjaar (beginnend bij het kleuteronderwijs) ontvangen scholen 25 euro. Hiermee wordt het mogelijk dat ook de jongste kinderen al “kunnen proeven aan digitaal onderwijs”.

Voor leerlingen in het 5e en 6e leerjaar ontvangen scholen 290 euro. Met dit geld wordt het mogelijk elke leerling een eigen device te geven. Dit kan een laptop zijn, een tablet of een ander (gelijkwaardig) ICT-toestel.

Omdat in het secundair vaak geavanceerdere hardware nodig is, ontvangen scholen voor het secundair onderwijs het hoogste budget per leerling, Zij ontvangen een bedrag van 510 euro per leerling ter investering in Digisprong.

Tenslotte ontvangen scholen een bedrag van 42 euro per leerling (in totaal 50 miljoen euro) voor investeringen in ICT-infrastructuur. Hierbij kan gedacht worden aan software, cybersecurity, internetconnectiviteit en randapparatuur.

Vanaf komend schooljaar

Minister Weyts heeft duidelijk gemaakt dat scholen twee volledige schooljaren krijgen om het investeringsbudget aan te wenden. Door scholen ruim de tijd te geven, wil de overheid investering in Digisprong spreiden. Zouden alle scholen tegelijk massaal gaan investeren, dan zou dit kunnen leiden tot een oververhitte markt en sterk stijgende prijzen. De uitrol begint aan de start van schooljaar 2021-2022.