Aankoopprijs ‘gratis’ laptop verschilt per school

- Ilene Langen

Gisteren werd reeds duidelijk dat de beloofde, gratis laptops voor leerlingen toch niet zo gratis zijn. Vandaag zien we dat scholen die zelf offertes opvragen voor de aankoop van laptops, vaak goedkoper af zijn dan degene met een Signpost-raamcontract.

Dat de Digisprong voor heel wat ophef zorgt de laatste dagen, is duidelijk. Gisteren werd bekend dat sommige ouders wél moeten betalen voor de laptop van hun kind, terwijl andere ouders er zo goed als gratis van af komen. Iedere school heeft namelijk de pedagogische vrijheid om de subsidies van de Vlaamse Overheid in te zetten zoals ze dat graag willen. Nu blijkt echter dat ook het financiële aspect van de aankoop van laptops voor problemen zorgt bij scholen.

Raamcontracten

Gezien de twee grootste onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) een raamcontract hebben afgesloten met Signpost, zou de aankoop zonder horten of stoten moeten verlopen. Scholen moeten dan zelf geen openbare aanbesteding meer uitschrijven, wat vooral handig is voor kleine schoolbesturen. Grote scholengroepen die wel overheidsopdrachten kunnen uitschrijven, geven aan dat zij zelf goedkopere oplossingen vinden.

CEO Arne Vandendriessche van Signpost maakt geen probleem van het op eigen houtje afsluiten van goedkopere contracten. In die gevallen dient Signpost zelf ook een offerte in. Soms kunnen leveranciers dan een toegeving doen en onder de eerstgenoemde prijs zakken. Wanneer de toestellen verkocht worden via een raamcontract, kan er helaas niets van de prijs af. Deze contracten bieden namelijk al de beste prijs, service, aantallen en levertermijnen volgens Vandendriessche.

Voordelen

Sommige ICT-coördinatoren beweren echter anders, maar mogen van hun schoolbestuur niet van het raamcontract afwijken. De reden hiervoor is het mijden van extra administratieve en juridische zorgen. De woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft aan dat scholen via het raamcontract ook één laptop gratis (ja, echt gratis) krijgen per honderd aangekochte toestellen. Bovendien hebben herstellingen buiten garantie een vaste prijs en zijn de leveringsvoorwaarden niet te evenaren.

Tussen de koepels

Daarbij komt nog dat de prijzen niet enkel verschillen volgens de contracten, maar ook tussen de koepels. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt namelijk dezelfde laptop dan GO! aan, alleen voor 47 euro minder. Gezien GO! pas twee jaar na Katholiek Onderwijs Vlaanderen een raamcontract afsloot, moesten zij zelf een hogere prijs betalen.