WAI-NOT organiseert bevraging om vernieuwing website vorm te geven 

- David Van Waeyenberghe

WAI-NOT, de toegankelijke website voor jongeren met een verstandelijke beperking, krijgt een grondige make-over. Om de veranderingen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de (jonge) gebruikers, is WAI-NOT gestart met een onderzoek.  

Eerlijk, de redactie kon zich geen goed beeld vormen van wat WAI-NOT inhoudt. We behoren niet tot de doelgroep, maar toch verdient een initiatief als dit meer aandacht. Naar aanleiding van de bevraging sprak Schoolit met Tony Pijls, gedetacheerd leerkracht en verantwoordelijke van WAI-NOT. Het onderzoek loopt nog tot eind april. Nadien maakt WAI-NOT werk van een grondige make-over die zo snel mogelijk wordt uitgerold. 

Gefrustreerde broer 

Het idee om een veilige website te maken voor jongeren met een verstandelijke beperking ontstond letterlijk aan de keukentafel goed 23 jaar geleden. Een jongen met het syndroom van Down vond het niet kunnen dat zijn broer en zus op de computer doorheen allerlei websites konden surfen. “De jongen voelde zich uitgesloten en schreef op een papier ‘WAI NOT’ op”, legt Tony Pijls uit. De vraag van de jongen kwam binnen bij zijn vader en die ging op zoek naar alternatieven. Al waren die er niet.” 

De vader kwam in contact met KH Kempen en de school begon het idee vorm te geven. De studenten maakten een webomgeving waar jongeren met een verstandelijke beperking op een veilige manier in terecht kunnen. De toegankelijke website kreeg gaandeweg vorm. “Toen ik in 2008 bij WAI-NOT kwam, was de website als het ware een grote blokkendoos. Er was nood aan een duidelijke structuur. Ergens logisch want in het begin was de website in handen van een kleine vzw.” 

Kleine maar belangrijke doelgroep 

WAI-NOT richt zich naar een heel specifieke groep jongeren, met een verstandelijke beperking. “Het is geen grote maar wel een belangrijke doelgroep. Dat zag het departement onderwijs ook in. WAI-NOT kreeg medewerking van verschillende collega’s bij KlasCement. Via KlasCement konden we verschillende leermiddelen toevoegen aan de site. Bovendien vergrootte zo ons bereik meteen. Die samenwerking loopt goed, al merken we nu dat er nood is aan vernieuwing. Zo verloopt het aanmelden en registreren iets te stroef, ook al hebben we al een systeem met pictogrammen.” 

In opdracht van WAI-NOT is Thomas More in Geel gestart met een gebruikersonderzoek. “We willen zoveel mogelijk meningen horen van mensen die tot de doelgroep behoren. Alleen zo kunnen we een efficiënte upgrade doorvoeren. De bevraging richt zich in de eerste plaats naar scholen, leerlingen en leerkrachten van het buitengewoon basis en secundair onderwijs. Het is een enquête voor mensen die WAI-NOT kennen, maar zeker ook voor hen die er niet mee zijn vertrouwd.” 

lees ook

“e-Inclusie moet tools geven die leerlingen dagelijks kunnen gebruiken” Kristof Van Dyck – SBSO Zonnebos

Groot potentieel 

WAI-NOT kreeg de voorbije twintig veel registraties. De site telt 1.000 actieve leerlingen en 800 actieve leerkrachten. “Dat is mooi maar het potentieel ligt veel hoger. Alleen al bij de jongeren van het type 2 zijn er groeimogelijkheden. Daarnaast kan de website interessant zijn voor andere doelgroepen ook. Ik denk dat we kunnen groeien tot 7.500 actieve jongeren op de site. Zij zullen in de vernieuwde omgeving materiaal op maat aantreffen. Het doel is om de site toegankelijk te maken voor verschillende niveaus.  

Interactie staat nu al centraal en zal nog een prominentere plaats krijgen. “Jongeren kunnen met elkaar communiceren via het platform. Enkel geregistreerde leerlingen kunnen deelnemen aan de chats, via spraakberichten of tekst. Er kunnen geen externe links in de site worden ingevoerd of geopend. We bekijken nu hoe we die veilige omgeving nog beter kunnen afstemmen op de leefwereld van de jongeren zodat ze zelfstandig kunnen rondsurfen.” 

Opstapje naar meer zelfstandigheid 

WAI-NOT is een website waar jongeren zonder externe prikkels of gevaren aan de slag kunnen. Toch is het niet de bedoeling van de site om de jongeren halsstarrig aan zich te binden. “WAI-NOT kan perfect een opstapje zijn om gebruik te leren maken van mailplatformen zoals Gmail. Voor veel gebruikers zal het ‘grote internet’ te verwarrend blijven en die jongeren moeten zonder problemen verder kunnen bij ons.” 

“We proberen zoveel mogelijk nieuwe dingen te integreren. Zo werken we aan VR-toepassingen of 360°-afbeeldingen. Of aan een VR-filmpje waar jongeren leren om naar de winkel te gaan. Het zijn dergelijke zaken die we nog willen uitbreiden. Een integratie in LEER-ID zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Het is belangrijk dat we alles goed onderzoeken en dat we via de bevraging tot een platform komen waar de jongeren zich goed en comfortabel voelen”, besluit Pijls. 

Zelf deelnemen aan de bevraging kan via dit formulier van Thomas More.