i-Learn consortium zoekt geïnteresseerde partij voor continuering en uitbouw

- David Van Waeyenberghe

Het team rond het i-Learn consortium (KU Leuven en imec) is klaar om het project over te dragen aan een geïnteresseerde partij. Dat project startte in 2019 met als doel ‘leren op maat’ laagdrempelig uit te rollen in het leerplichtonderwijs. Sinds de opstart hebben ruim 700 scholen i-Learn in hun digitale transformatie ingezet. Om de continuering en uitbouw te verzekeren, zoekt i-Learn een gemotiveerde overnemer.

Midden juli sprak Schoolit met professor Piet Desmet (KU Leuven-imec) over de resultaten en de toekomst van i-Learn. Toen bleek dat tegen het eind van het jaar de consolidering rond moest zijn. Het team van professor Desmet zit zelfs voor op schema. “We hebben bijzonder snel kunnen schakelen en daar ben ik heel fier op”, aldus Piet Desmet. “Het platform is té belangrijk om het zomaar te laten verdwijnen.”

Leerportaal en academy

Even recapituleren: het i-Learn-project, met steun van de Vlaamse overheid, kreeg de opdracht om een laagdrempelig (gratis) leerplatform uit te rollen met bijhorende professionaliseringsaanbod. Dat daarmee in het vaarwater was terechtgekomen van andere leermiddelenaanbieders, viel niet overal in goede aarde. Maar toch vond het team van professor Desmet een meerwaarde in het project. “Dat zagen we ook vertaald in een bereik in meer dan 18 procent van de Vlaamse scholen.”

Het project bestaat uit twee onderdelen. Langs de ene kant biedt het leerportaal MyWay leerkrachten digitale leermiddelen aan. Via de i-Learn Academy kunnen ze zich laten bijscholen om de middelen nog effectiever in te zetten tijdens de les. Bij het project waren, naast de KU Leuven, imec en de Vlaamse overheid, heel wat partners betrokken. Daardoor kende i-Learn niet de meest vlotte start. “Toch is het project geslaagd, en is het belangrijk om een goede verderzetting te verzekeren.”

Sterk team

Professor Desmet legt de nadruk op het sterke team achter i-Learn. “Iedereen heeft met veel enthousiasme deelgenomen. Daarom wens ik heel uitdrukkelijk coördinator Ambra Neri te bedanken voor haar inzet. Haar taak zit er nu op en ze geeft de fakkel voor de overname door aan Christoph De Haene. Hij heeft veel ervaring in dit soort transacties. We willen met de overnemer de juiste keuze maken voor het project én voor de leerkrachten die van het platform gebruik maken.”

De overdracht heeft volgens professor Desmet niets te maken met een financiële valorisatie van i-Learn. “Het belangrijkste is dat het hele ecosysteem kan blijven genieten van laagdrempelige digitale leermiddelen. Dat is wellicht de meest belangrijke voorwaarde die we stellen aan de kandidaten. Het moet gaan om een gerichte continuering en uitbouw van het platform. Het mag geen eindpunt zijn, maar net de doorstart waar iedereen, in de eerste plaats de leerkrachten, beter van wordt.”

Duidelijke voorwaarden

Het team rond i-Learn heeft een document opgesteld waarin de voorwaarden voor een overname zijn opgelijst. “We zetten de voornaamste punten van het project op een rijtje, net als enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet de doorstart ten laatste bij de start van volgend schooljaar, op 1 september 2024 dus, operationeel zijn. Verder verwachten we onder andere een businessplan voor i-Learn en garanties dat de leermiddelen zo laagdrempelig mogelijk worden aangeboden.”

De potentiële overnemer moet aantoonbare kennis hebben van het Vlaamse onderwijsveld en denken vanuit de noden van de scholen. “Dat is heel belangrijk voor de verderzetting van onze visie. Het spreekt voor zich dat de kandidaat-overnemer in regel is met de GDPR-wetgeving en over de nodige IT kennis beschikt. Alle voorwaarden samen zijn een goede basis om overnamegesprekken te starten”, besluit Piet Desmet.

Infosessie en deadline

Op maandag 20 november vinden twee vrijblijvende infosessies plaats waar kandidaat-overnemers meer uitleg kunnen krijgen bij het project en de verwachtingen voor continuering en uitbouw. Geïnteresseerde partijen moeten uiterlijk op 30 november hun dossier indienen via dit formulier. Langs deze weg kunnen ze trouwens ook inschrijven voor één van de twee infosessies op 20 november.

lees ook

i-Learn krijgt extra maanden om consolidatie voor te bereiden

Vanaf december zal het team gesprekken starten met kandidaat-overnemers. Tijdens die gesprekken zal het mogelijk zijn om het ingediende dossier verder te verfijnen. De bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2024 een contract op te stellen met één inschrijver. De eigenlijke continuering van i-Learn is voorzien in het tweede kwartaal. Zoals aangegeven is het de bedoeling dat de operationele uitrol naar scholen ten laatste op 1 september 2024 van start kan gaan.