Smart Education @ Schools lanceert nieuwe projectoproep

- David Van Waeyenberghe

Leerkrachten die een innovatief idee met educatieve technologie willen uitwerken kunnen opnieuw hun kans wagen via Smart Education @ Schools. Het initiatief van imec, met steun van de Vlaamse overheid, heeft de projectoproep gelanceerd voor 2024. Scholen kunnen tot 75.000 euro ontvangen om hun idee uit te werken tot een bruikbare toepassing in de klas.

Met Smart Education @ Schools (SE@S) wil imec leerkrachten aan het stuur zetten van de onderwijstechnologische vernieuwing. Vanuit hun concrete noden, die ze ervaren tijdens het lesgeven, zorgt het project voor (financiële) ondersteuning om de technologische innovatie van een basisidee om te zetten naar een concrete toepassing. Schoolit sprak met Astrid Monteyne (itec, onderzoeksgroep van imec aan KU Leuven), Joris Deckers (VITO Hoogstraten) en Michaël De Borre (GO! Scholengroep 20) over de meerwaarde van SE@S.

Laagdrempelig op zoek naar sterkere impact op leren

Smart Education @ Schools laat het initiatief voor een digitale toepassing (zoals VR-apps of webapplicaties) aan leerkrachten en scholen. “Samen met partners zoals bedrijven of kennisinstellingen zoeken de scholen zelf naar de meest geschikte toepassing”, zegt projectcoördinator Astrid Monteyne. “De projecten moeten leiden tot een grotere gedragenheid en adoptie van technologische innovaties en  tot een sterkere impact op leren.”

Smart Education @ Schools draait om innovatie en samenwerking

Geselecteerde projecten krijgen een jaar de tijd (en financiële ruggensteun) om de toepassing te ontwikkelen. Sinds de opstart zijn 17 projecten afgewerkt. Drie zijn nog in ontwikkeling. “De oproep is gericht aan iedereen in het Vlaamse onderwijsveld. We hebben projecten lopen voor kleuter- en lager onderwijs, maar ook secundair en volwassenenonderwijs.”

VR-KUUB

Bijna een jaar geleden spraken wij met Michaël De Borre over VR-KUUB en over de mogelijkheden van AR/VR in het onderwijs. VR-KUUB is een educatief spel dat inzet in op de bevordering van samenwerking en communicatie tussen leerlingen en dat inzetbaar is in heel veel lessen. Heel wat leerkrachten, ook van buiten de scholengroep, zijn intussen fan van VR-KUUB. “Het gaat razendsnel, maar daar hebben we ook hard op ingezet.”

“Door bijkomende middelen vanuit SE@S konden we het project verduurzamen. We ontwikkelden een CMS-systeem waardoor elke leerkracht heel eenvoudig zelf oefeningen kan maken. Zo geven we eigenaarschap aan de gebruikers, in dit geval de leerkrachten, wat het project op lange termijn duurzaam maakt. Daarnaast stelden we ook een website en app voor iedereen ter beschikking.

HEV-leerkoffer

Bij VITO Hoogstraten is het innovatieproject in volle gang. De technische school zocht een oplossing om leerlingen vertrouwd te maken met de technologie van elektrische auto’s. “Het is bijzonder moeilijk (en duur) om een elektrisch voertuig naar een school te halen”, weet leerkracht autotechnieken Joris Deckers. “Er moet aan tal van voorwaarden worden voldaan, zowel voor de leerkracht als leerling, om aan elektrische auto’s te mogen werken. Daarom klopten we aan bij SE@S.”

De HEV-koffer biedt een oplossing voor het probleem. “We kunnen de techniek van bijvoorbeeld de autobatterij aan iedereen aanbieden, ongeacht het leerniveau. De koffer is gemakkelijk te gebruiken, transporteerbaar en gekoppeld aan leerplatformen”, gaat Deckers verder. “Het resultaat mag er zijn dankzij verschillende partners en ondanks een hobbelig parcours. Door alle inspanningen hebben we intussen acht koffers gebouwd.”

Ook voor de HEV-koffer komt het er op aan om te verduurzamen. “Acht leerkrachten van verschillende opleidingsniveaus gaan nu met de koffer aan de slag. Op basis van hun feedback zullen we steeds meer lesmateriaal kunnen aanbieden. Dat is nodig om de koffer, en het doel ervan, goed tot zijn recht te laten komen. Het idee van deze koffer borrelde al lang, maar het is pas sinds het SE@S-project dat we in de mogelijkheid waren om het ook effectief te ontwikkelen.”

Natte propjes gooien

In ons gesprek haalt Michaël De Borre een opmerkelijke vergelijking boven. “Innoveren is als het ware natte propjes tegen de muur gooien”, zegt de voormalige leerkracht. De Borre is sinds kort XR-coördinator van de scholengroep. “Geef toe, we hebben dat vroeger allemaal gedaan. Veel propjes vielen meteen naar beneden, maar er bleven er ook een paar hangen. Wel, met die propjes ga je aan de slag om de innovatie door te zetten.”

De vergelijking is er ‘boenk op’, volgens Astrid Monteyne. “Imec staat voor innovatie. We moedigen leerkrachten aan om out-of-the-box te denken door zowel op technologisch als didactisch vlak innovatie op te zoeken. Samenwerking met bedrijven, vzw’s, kennisinstellingen… is daarbij cruciaal. We beseffen  dat we veel vragen van de leerkrachten en scholen, maar de opgeleverde projecten bewijzen dat die inspanning loont. ”

Grootste winst? Bijblijven

Leerwinst staat in veel leerplatformen (terecht) helemaal bovenaan de prioriteitenlijst. Ook voor de projecten binnen Smart Education @ Schools is het een belangrijk aspect. Toch plaatst Michaël De Borre een kanttekening. “Die leerwinst is er voor bepaalde doelgroepen. Met VR-KUUB gaan we vooral winst boeken bij leerlingen die moeilijk te motiveren zijn voor school, om welke reden dan ook. Wanneer we met een VR-bril binnenstappen, dan is hun aandacht geprikkeld en zonder dat ze het beseffen leren ze bij. Daar ligt voor ons de grootste winst.”

HEV-leerkoffer

“De grootste moeilijkheid in het Technisch Onderwijs is simpelweg bijblijven”, vult Joris Deckers aan. “De kloof tussen de industrie en een schoolomgeving zal er altijd zijn, dat is logisch. Maar door projecten zoals de HEV-koffer kunnen we de kloof zo klein mogelijk houden. De link tussen beide wordt door innovatie altijd opnieuw gelegd. De grootste winst voor ons onderwijs is dat we de technologie door innovatie kunnen blijven aanbieden.”

lees ook

Twee projecten uit Smart Education @ Schools vallen in de prijzen

Infosessie 19 september

Leerkrachten die interesse hebben om via Smart Education @ Schools een project in te dienen, kunnen meer informatie krijgen tijdens de infosessie. Die vindt plaats op dinsdag 19 september (10u00-12u00) in Hangar K in Kortrijk. Ook online deelnemen behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de infosessie kunnen geïnteresseerden uiteraard ook zelf vragen stellen. Op dinsdag 26 en woensdag 27 september vinden online ‘intakegesprekken’ plaats.

Meer informatie info over de projectoproep is hier terug te vinden.