Projecten van Smart Education @ Schools krijgen een vervolg

- David Van Waeyenberghe

Vijf projecten van Smart Education @ Schools krijgen een vervolg waardoor ook andere leerkrachten en begeleiders aan de slag kunnen met hun resultaten.

Smart Education @ Schools is een onderdeel van het Vlaams onderzoekscentrum Imec. Vijf jaar geleden lanceerde Imec het bottom-up project om het Vlaamse onderwijs(beleid) sterker te maken. Elk jaar roept Imec leerkrachten en scholen op om ideeën te lanceren. Smart Education @ Schools telt op dit ogenblik 18 projecten, van kleutertracking tot stellingbouw. Ook dit jaar lanceert Imec een oproep naar nieuwe projecten.

Vijf projecten uit de beginperiode kregen intussen een vervolg. Op die manier kunnen leerkrachten en begeleiders aan de slag met de projectresultaten. Het gaat om KIKS, VRKeer, VRhoogte, Smart Symbols en Sci-I.

KIKS – aan de slag met AI

KIKS is een STEM-project met Artificiële Intelligentie (AI), gericht op leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Aan het leren werken en omgaan met AI koppelt KIKS wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering. Wetenschappers van de Plantentuin in Meise en UGent onderzoeken hoe bomen uit het tropisch regenwoud zich aanpassen aan de klimaatverandering.

Via onderzoek van stomata (huidmondjes op bladeren) krijgen de leerlingen een uniek beeld van de klimaatimpact op planten. Door middel van neurale netwerken gaan de leerlingen daarna zelf aan de slag. Programmeertaal Python maakt het mogelijk dat de leerlingen stap voor stap inzichten krijgen in de fundamenten van AI.

VRKeer – veilig leren fietsen in VR

Hoe leer je kinderen op een veilige manier omgaan met de gevaren van het verkeer? Dat was het uitgangspunt van de bedenkers van VRkeer. Vlaamse kinderen uit het vijfde leerjaar scoren slecht op de grote verkeerstoets. Via een uitdagende leermethode en met de VR-toepassing, is op dit probleem ingespeeld. Een leerkracht hoeft zijn of haar leven en dat van de kinderen niet meer te riskeren om een levensechte verkeerssituatie aan te leren.

VRkeer is een serious game in een VR-omgeving. Met behulp van een VR-bril en fietsstuur krijgt de leerling interactieve oefeningen voorgeschoteld. Handelingen zoals het uitsteken van de hand, bellen, omkijken maar ook complexe situaties zoals dode hoek worden via het spel geoefend. Basisschool Driegaaien in Sint-Niklaas kwam met het idee op de proppen en werkte het concreet uit met de hulp van Imec en andere partners.

lees ook

Is virtual reality de toekomst van het onderwijs?

VRhoogte – veilig werken op virtuele hoogte

Op plaats twee in de lijst van Vlaamse knelpuntberoepen+ staat technicus industriële installaties, net na verpleegkundige. De bouwsector in het algemeen kampt met een structureel tekort aan geschoold personeel. De leergame VRhoogte moet het imagoprobleem aanpakken en jongeren opnieuw richting de bouw halen.

Via de VR-software is het mogelijk om in een realistische maar veilige situatie leerlingen te trainen. Zo leren ze stellingen te plaatsen en af te breken zonder dat ze daarvoor lijf en leden moeten riskeren. Ook andere keuzes zoals materiaal, uitrusting en dergelijke komen in het programma aan bod. Het project is een samenwerking van het Centrum voor Leren en Werken Deeltijds onderwijs Brugge, Syntra West en partners.

Smart Symbols – gepersonaliseerd leren in de kleuterklas

Het werk van kleuterleerkrachten omvat een pak meer aspecten dan enkel het bijbrengen van vaardigheden. De juffen en meesters moeten heel wat administratieve taken uitvoeren, de kleuters observeren, enzovoort. Smart Symbols haalt een deel van die last van de schouders en vereenvoudigt en digitaliseert het werk voor de kleuterleerkracht.

Via een armband monitort Smart Symbols de activiteiten van de kinderen. De leerkracht en ouders krijgen beter inzicht in de (sociale) activiteiten van het kind en kunnen waar nodig bijsturen. VBS De Peereboom in Ledegem bedacht het concept en kreeg medewerking van de andere scholen uit de scholengroep Moorsledegem en enkele externe partners.

SCI-I – AR in wetenschapslessen

Orbitalen of elektrische veldlijnen, zegt het u iets? Veel leerlingen horen het ook donderen in Keulen wanneer de leerkracht wetenschappen die begrippen boven haalt. Omdat wetenschappen vaak als te abstract of te moeilijk wordt aanzien, haken veel leerlingen dan ook af. Enter SCI-I! Via interactieve 3D-visualisaties maakt de app dergelijke abstracte begrippen bevattelijk. En dat is ook goed nieuws voor leerkracht die zo hun les plots weer aantrekkelijk kunnen maken.

SCI-I daagt leerlingen uit om actief aan de slag te gaan met die begrippen. Ze kunnen op hun eigen manier, tempo en taal zelfstandig werken. Onderstaand filmpje geeft een mooi beeld hoe abstracte termen uit de wetenschapsles plots letterlijk tastbaar worden. De applicatie is ontworpen door het GO! Atheneum van Anderlecht, samen met enkele partners. De app is gratis beschikbaar via de Google Play Store.

Nieuwe projecten indienen

Heb jij als leerkracht of school ook een idee om een project op te starten? Tot 27 oktober kunnen ideeën worden ingediend bij Imec. De aanvraagprocedure omvat twee stappen, waarbij telkens meer informatie wordt gevraagd. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan dan kan het project vanaf de paasvakantie van start gaan.

Imec organiseert een infosessie op dinsdag 27 september, van 10 tot 13 uur. Iedereen die wil weten wat er bij zo een projectaanvraag komt kijken, is van harte uitgenodigd. Op 29 en 30 september kunnen geïnteresseerde scholen of leerkrachten in dialoog gaan met Imec over hun projectidee. Tijdens dat gesprek kunnen kandidaten hun ideeën aftoetsen met het onderzoeksteam en krijgen ze feedback om de projectaanvraag vlot te laten verlopen.