Waarom niet iedereen voorstander is van technologie in de klas

- Ilene Langen

Hoewel het gebruik van educatieve technologie in de klas groeit, lijkt nog niet iedereen overtuigd te zijn van de voordelen ervan. Toch kan het voor meer motivatie en vertrouwen zorgen bij leerlingen. Wat sommige onderwijsprofessionals precies tegenhoudt, lees je hier.

Edtech wordt nog steeds onderbenut in Vlaanderen, maar hoe komt dat precies? Leerlingen kunnen er namelijk wel sterk bij baten. Vandaar dat de Digisprong hier zo goed mogelijk op in probeert te zetten. Niet alle onderwijsprofessionals zijn echter overtuigd van de technologie en hebben nood aan meer ondersteuning.

Technologie lijkt niet noodzakelijk

De afgelopen jaren is onze maatschappij sterk gegroeid, zeker op het vlak van technologie en ICT. Voor sommige mensen, waaronder ook leerkrachten, is het moeilijk om al die veranderingen bij te houden en blijft technologie eerder een last dan een hulpmiddel.

Het kan dus belangrijk zijn op school om alle leerkrachten mee te geven welke educatieve technologieën er bestaan, en de voordelen ervan te duiden.

Onvoldoende professionalisering

Dankzij de Digisprong worden er heel wat middelen vrijgemaakt, ook voor professionalisering. Dat is broodnodig, zodat onderwijsprofessionals weten hoe ze technologieën moeten aanwenden in de klas. Het is namelijk niet alleen belangrijk waar de aan- of uitknop staat, maar ook wat je er didactisch precies mee kan bereiken.

Belangrijk is dat leerkrachten de tijd krijgen om ermee te leren werken en bijgestaan worden door pedagogische experten in het veld.


Lees ook: Leer bij over onderwijstechnologie in het Centrum Digitaal Leren van Hogeschool PXL – Schoolit


Gebrekkige integratie

Soms is het ook moeilijk om technologie aan te wenden, wanneer deze niet optimaal is afgesteld op het curriculum en de gebruikte boeken. De tijd die nodig is om alles zo goed mogelijk te integreren, is er helaas niet altijd.

Educatieve uitgevers gaan nu wel al samenzitten met het kenniscentrum van de Digisprong om alles vlotter de doen verlopen.

Onrealistische verwachtingen

Verkopers van educatieve technologie scheppen tot slot vaak foute verwachtingen bij onderwijsprofessionals. Natuurlijk kan technologie niet alle problemen of moeilijkheden oplossen in de klas. Edtech is gewoon een tool die leerkrachten kunnen aanwenden om hun leerlingen te boeien en te helpen.

Leraren zijn zich dus best bewust van het feit dat het tijd kost om met technologie te leren werken in de klas. Met de juiste training, houding en optimale integratie, komen we zeker al een heel stuk verder.


Lees ook: Zijn scholen tegenwoordig ‘technologiemoe’? – Schoolit