Edtech nog steeds onderbenut in Vlaanderen

- Ilene Langen

Het European EdTech Network (EETN) lanceerde even geleden een rapport over edtech in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat onderwijstechnologie nog steeds onderbenut wordt in onze regio.

De afgelopen maanden is digitalisering in het onderwijs steeds belangrijker geworden. Digitale platformen rijzen als paddenstoelen uit de grond en hybride leren wordt waarschijnlijk de norm in de toekomst.

Rapport EETN

Helaas zijn de beschikbare edtech-mogelijkheden op dit moment nog onvoldoende benut volgens een rapport van het EETN. Dat stelt het netwerk vast op basis van het beperkt aantal onderwijsinstellingen dat al edtech integreert, of dat nu in het basisonderwijs, het secundair onderwijs of het hoger onderwijs is.

Daarnaast wordt gepersonaliseerd leren en leren door middel van technologie te weinig toegepast. Het gebruik van technologie in communicatie en overleg staat ook op een laag pitje. Feedback- en evaluatiemomenten van leerkrachten gaan nog vaak fysiek door en niet in een digitale leeromgeving.

Hoe edtech beter inzetten?

Om edtech beter in te zetten, moet het toegankelijker gemaakt worden. Daarnaast zullen alle gebruikers ook moeten focussen op het eigen technologische leerproces. Goede praktijken uit andere landen kunnen eveneens een stimulans zijn voor het gebruik van edtech in Vlaanderen.

Edtech-investeringen nemen toe

Hoewel de toepassing van edtech in het onderwijs nog niet op punt staat, stijgt het wel gestaag in onze regio. Vermoedelijk zit de coronapandemie daar voor iets tussen. Op basis van longitudinale cijfers zien we ook dat de investeringen in edtech de voorbije jaren sterk zijn toegenomen.

edtech
Bron: EETN

Lees ook: Agoria’s inspiratiegids ‘Edtech’ biedt scholen hulp bij Digisprong – Schoolit