Educatieve uitgevers willen samenwerken met het ICT Kenniscentrum Digisprong

- Ilene Langen

De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) wil samenwerken met het ICT Kenniscentrum Digisprong rond digitalisering in het onderwijs en blended leren. Ook willen ze op die manier verschillende uitdagingen in het onderwijs, zoals kansenongelijkheid, aanpakken.

Dankzij de coronapandemie moet het onderwijs wel digispringen. Ook dienen er stappen gezet te worden in het verankeren van digitalisering binnen blended leren. De educatieve uitgevers willen daarom graag samenwerken met het ICT Kenniscentrum dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) opzette binnen het Digisprong-verhaal. Het doel daarbij is enerzijds het delen van kennis en anderzijds het zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen zoals kansenongelijkheid. Ook leerkrachten met minder digitale competenties kunnen hier baat bij hebben.

Nood aan professionalisering

GEWU vreest dat scholen de Digisprong-budgetten eerst en vooral zullen inzetten voor ICT-infrastructuur, terwijl er nood is aan meer professionalisering van leerkrachten. Leerkrachten met minder competenties of interesse op digitaal vlak moeten namelijk ook mee in het verhaal van het blended leren. De uitgevers willen daarom een plan van aanpak opstellen voor de sensibilisering van die leerkrachten. Hiervoor proberen ze Europese budgetten in de wacht te slepen en zo nog meer te investeren in de digitalisering van het onderwijs.


Lees ook: Digiwijs worden op 6 oktober 2021 – Schoolit


Privacy en auteursrechten

Daarnaast willen de uitgevers samenwerken met minister Weyts om toe te zien op de bescherming van de privacy van leerlingen. Steeds meer Amerikaanse bedrijven zijn namelijk actief op de onderwijsmarkt, maar niet gebonden aan de strenge regels binnen Europa. De Nederlandse overheid sloot onlangs een akkoord met enkele techreuzen uit de VS, gelet op de privacy van de jongeren. Daar moet Vlaanderen evenzeer rekening mee houden vindt GEWU.

Verder vraagt de sector aan de minister om toe te zien op het respecteren van de auteursrechten van de uitgevers. Jaarlijks investeren uitgevers namelijk miljoenen euro’s in het ontwikkelen en updaten van papieren en digitale leermiddelen. De uitgevers bevestigen dat ze de beperkingen ten gevolge van krappe budgetten in scholen respecteren, maar vinden het onaanvaardbaar dat scholen boeken zomaar kopiëren. Kristof Thijssens, directeur van GEWU, stelt dat uitgeverijen binnenkort moeten besparen op kwaliteit of verscheidenheid wanneer men hier geen rekening mee houdt. Dat komt volgens de uitgevers de keuze van scholen niet ten goede.

Kwaliteitsalliantie

Ook kijkt GEWU er naar uit om samen te werken met de kwaliteitsalliantie, die kortgeleden in het leven werd geroepen. De alliantie bestaat uit alle belanghebbenden bij de kwaliteit van leermiddelen, namelijk uitgevers, leerkrachten, leerlingen en ouders maar ook wetenschappers en inspecteurs.