Scan en evalueer het ‘XR-gehalte’ van jouw school

- David Van Waeyenberghe

Beeld: Shutterstock

Binnen het XR Actieplan dat in 2021 startte richt één pijler zich naar praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers van de UGent, samen met vijf hogescholen, ontwikkelen binnen die tak een scan waarmee scholen hun XR-gehalte kunnen meten.

De opdrachthouder voor deze scan is de vakgroep Onderwijskunde van Ugent (prof. Tammy Schellens, dr. Tijs Rotsaert en Stéphanie Vanneste). De vakgroep krijgt versterking en medewerking van Charlotte Larmuseau (HoWest), Charlotte Paulyn (HoGent), Thomas More (Carl Boel), Vincent Vanrusselt (PXL) en Bart Boelen (UCLL). Een tijdje geleden lanceerde de vakgroep een oproep tot evaluatie van het XR Actieplan.

Visueel overzicht

“Zie het als een soort Digisnap-tool”, legt Carl Boel uit. De onderzoeker en XR-expert werkt mee aan het XR Actieplan. Dat is voor alle duidelijkheid een initiatief van de Vlaamse overheid binnen het Digisprong-verhaal. “De scan zal scholen in staat stellen om hun actuele XR-niveau in kaart te brengen. Op basis van de scan krijgen de scholen een visueel overzicht en gerichte feedback om op bepaalde aspecten groeistappen te maken in het XR-verhaal.”

De onderzoekers hebben dit instrument opgesteld op basis van een kader met acht domeinen. Wie deelneemt aan de scan, krijgt ongeveer tien vragen voorgeschoteld. Op die manier zien scholen in grote lijnen waar ze staan op het vlak van XR-implementatie. “De bedoeling is om scholen feedback en tips te geven”, gaat Carl Boel verder. “Zo willen we het gebruik van XR meer ingang laten vinden. De scan is een eerste indicatie voor scholen waarmee ze aan de slag kunnen.

lees ook

OMG-Gameforum (27 mei) brengt game- en onderwijssectoren samen

De XR-scan is een work in progress. De onderzoekers verfijnen de tool onder andere aan de hand van de feedback die ze krijgen uit de XR-bevraging (die trouwens nog altijd open staat). In principe zou de scan tegen september klaar moeten zijn. Met de scan en de opvolging die daaruit volgt worden vooral secundaire scholen, maar ook het volwassenenonderwijs, gestimuleerd om aan de slag te gaan met XR. De voorlopige scan kan je via deze link bereiken.