Evalueer mee het XR Actieplan van de Vlaamse regering

- David Van Waeyenberghe

Beeld: Shutterstock

XR (extended reality) is de koepelterm voor virtual (VR), augmented (AR) en mixed (MR) reality. Die technologie biedt eindeloos veel mogelijkheden in het Vlaamse onderwijs. Om scholen te begeleiden op het pad naar de integratie van XR in hun lespraktijk, is in 2021 het XR Actieplan uitgerold. Tijd voor een eerste evaluatie, dus.

Het Kenniscentrum Digisprong coördineert het XR Actieplan dat zich in de eerste plaats richt tot leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs. Het plan is gestoeld op vier pijlers: onderzoek, hardware, software ontwikkeling (bv Innovet) en nascholing via de XR Academy en Lerend Netwerk XR. Sinds dit schooljaar is het Actieplan gestart met specifieke acties. Zo kunnen scholen via Regionale Technologische Centra (RTC) XR-materiaal uitlenen.

Evaluatie

Het XR Actieplan is een dynamisch en evoluerend project, net als de technologie van XR zelf. Het Actieplan omvat onder andere de pijler praktijkgericht onderzoek. De opdrachthouder van dat onderzoek is de vakgroep Onderwijskunde van Ugent (prof. Tammy Schellens, dr. Tijs Rotsaert en Stéphanie Vanneste). De vakgroep krijgt versterking en medewerking van Charlotte Larmuseau (HoWest), Charlotte Paulyn (HoGent), Thomas More (Carl Boel), Vincent Vanrusselt (PXL) en Bart Boelen (UCLL). 

lees ook

Provinciale uitleendienst brengt Extended Reality tot in de klas

Na de opstart en de eerste concrete acties, is het voor de onderzoekers van het Actieplan nu het moment voor een evaluatie. Daarvoor rekenen ze op de welwillende medewerking van scholen die al op één of andere manier in contact zijn gekomen met het Actieplan. De onderzoekers gaan nadien met de gegevens uit de bevraging aan de slag. Zo komt er een tool waarmee scholen hun ‘XR-gehalte’ kunnen berekenen. Maar hierover hebben we het in een volgend artikel.

Het team achter het XR Actieplan lanceert via deze weg een warme oproep aan scholen om deel te nemen aan de enquête. Dat kan door deze vragenlijst in te vullen.