i-Learn krijgt extra maanden om consolidatie voor te bereiden

- David Van Waeyenberghe

Goed nieuws voor leerkrachten en scholen die gebruik maken van het platform i-Learn: zowel het MyWay leerportaal als de bijhorende i-Learn Academy blijven toegankelijk. Meer zelfs, de looptijd van het i-Learn project is verlengd tot eind 2023 wat meteen toelaat de consolidatie voor te bereiden. Schoolit wou het fijne van het verhaal weten en sprak met professor Piet Desmet (KU Leuven-imec) over de resultaten en toekomst van i-Learn.

Digitaal gepersonaliseerd leren

Enkele weken geleden sloot het i-Learn-project normaal af.  Met een stabiel en stevig gebruikt portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren, inclusief een volledig uitgewerkte opleidings- en trainingsomgeving. Maar ook met een reeks i-Learn papers, waarvan er zopas nog twee nieuwe verschenen. Dat alles maakt deel uit van het onderzoeksproject i-Learn Vlaanderen dat imec, KU Leuven en itec samen vorm geven. Dat project wil voor het eerst onderzoek naar digitaal gepersonaliseerd leren omzetten in een breed inzetbare leeromgeving voor het ganse Vlaamse basis- en secundair onderwijs.

Scholen, leerkrachten en leerlingen kunnen er concreet mee aan de slag. Zowaar een belangrijke stap in de digitale transformatie van ons Vlaams onderwijs. Onnodig te zeggen dat een project van een dergelijke ambitie vereist dat alle actoren uit het veld de handen in mekaar slaan, gaande van de overheid en haar departementen Onderwijs&Vorming en EWI, de onderwijsverstrekkers, de aanbieders van educatief-technologische oplossingen (zowel profit als non-profit),  de kennisinstellingen en uiteraard de scholen met hun ICT-coördinatoren, leerkrachten en leerlingen.

Geslaagd project

Voor professor Piet Desmet, coördinator van het onderzoeksteam, is het duidelijk dat i-Learn een succes mag worden genoemd. “We kregen vier jaar geleden een duidelijke opdracht. De Vlaamse overheid wou inzetten op een verantwoord en duurzaam gebruik van educatieve technologie, om leerkrachten en leerlingen te helpen bij gepersonaliseerd leren in lagere en secundaire Vlaamse scholen. Het platform My Way moest groeien, maar het kan intussen rekenen op veel interesse van scholen, leerkrachten én aanbieders van leermiddelen.”

Professor Piet Desmet (KU Leuven, imec)

Het was geen simpel avontuur, net omdat zoveel verschillende partners betrokken waren. “Noem ze maar op, iedereen die betrokken is of kan zijn bij i-Learn. Het gaat over overheden, scholen, aanbieders van leermiddelen, platformen, kenniscentra, de EdTech-wereld, etc.. Iedereen heeft er ook belang bij van digitaal leren en de digitale transformatie van ons onderwijs een succes te maken. Maar een private aanbieder van leermiddelen legt logischerwijze andere klemtonen dan een overheidsinstelling.”

i-Learn papers

De impact van i-Learn overstijgt trouwens ruim het leerportaal zelf en de bijhorende Academy. Tijdens het project verrichten de verschillende partners onderzoek naar digitaal gepersonaliseerd leren en alles wat daarmee te maken heeft, wat ondermeer heeft geleid tot de publicatie van een reeks i-Learn papers. De vijf papers zijn interessante referentiewerken voor leerkrachten en ICT-coördinatoren. Enkele maanden geleden schreven we al een artikel over de paper rond Learning analytics. Eerder gaven de auteurs al een inkijk achter de schermen van het project en schreven ze een paper over digitaal gepersonaliseerd leren.

Met het einde van het project in zicht schreven de onderzoekers nog twee boeiende stukken. De vierde paper gaat over dashboards in EdTech en geeft inzicht hoe ze leerkrachten en studenten kunnen helpen om prestaties en voortgang in realtime te visualiseren en analyseren. De paper geeft tegelijk mee hoe de onderwijsstrategie van een school of scholengroep kan worden verbeterd door het inzetten van datagedreven beslissingen.

De laatste paper over gegevensbescherming ligt professor Desmet nauw aan het hart. “Data worden heel belangrijk in onderwijs, maar evenzeer is dat het geval voor de bescherming van die data. In de vijfde paper geven we een genuanceerde insteek over hoe scholen die data kunnen ontsluiten, met respect voor privacy van in de eerste plaats de leerlingen. Datapolicy wordt, als het er al geen is, een cruciale topic in het Vlaamse onderwijs. De paper is ongetwijfeld een goed vertrekpunt voor het debat in deze ”, aldus de vicerector van KU Leuven.

Digitale transformatie

i-Learn heeft zoals professor Desmet het omschrijft ‘opgeleverd’. Het project bereikte meer dan 650 scholen wat neerkomt op 18 procent van het de Vlaamse lagere en secundaire scholen en ruimschoots de vooropgestelde doelstelling van 10 procent overstijgt. Nu komt het er op aan om de knowhow die is verzameld de afgelopen jaren zo goed mogelijk te borgen. “We hebben de targets gehaald en veel geleerd over digitale transformatie. I-Learn was een project om aan te tonen hoe die digitale transformatie kan worden bereikt. Het vergt veel energie, dat is duidelijk. Dat er scepsis was bij de start van het project, kan ik begrijpen. Maar ik ben oprecht trots op het werk van het volledige team.”

Het project is een publiek-private samenwerking tussen partners uit verschillende sectoren. Elke partner startte met een eigen agenda of onderzoeksobjectief. “We hebben getoond dat zo een samenwerking echte nuttige resultaten kan opleveren. Het is knap om vast te stellen dat zoveel verschillende partijen zich achter het initiatief hebben gezet. We hebben kunnen vaststellen dat Vlaanderen een speler van internationaal niveau  is op het vlak van EdTech”

Toekomst

Op het portaal My Way kunnen leerkrachten terecht voor (gratis) digitale leermiddelen en tools. De gebruikers mogen gerust zijn, het platform blijft bestaan. “Zowel minister Ben Weyts als minister Jo Brouns kiezen voluit de kaart van de digitalisering en hebben ons van bij start gesteund. Ze mogen terecht fier zijn op wat ze mede via i-Learn voor de digitale transformatie van ons Vlaams onderwijs realiseren. We staan met i-Learn waar we wilden staan, met resultaten en effectief inzetbare digitale leermiddelen voor leerkrachten. Uiteraard willen we deze cruciale evolutie maximale verdere kansen geven en daarom is het goed dat we tot eind december krijgen om de consolidatie vorm te geven.”

lees ook

In ‘Klas van de Toekomst’ slaan nieuwe technieken en klassiek leren handen in elkaar

Hoe die verderzetting eruit zal zijn, is nog niet duidelijk. “We gaan met alle partners, zoals het Kenniscentrum Digisprong, bekijken hoe i-Learn verder kan bestaan. Daarom is het goed dat steeds meer aanbieders van leermiddelen de weg naar het platform vinden. Ik ben ervan overtuigd dat de rol van i-Learn nog lang niet is uitgespeeld. Meer zelfs, we zijn als Vlamingen vaak heel nuchter. Wel, in dit geval mag de Vlaamse EdTech-wereld absoluut een pluim op de hoed steken voor hun innovatief werk. Tegelijk moeten we fier zijn op een open platform als i-Learn dat een voortrekkersrol kan en zal blijven spelen”, besluit professor Desmet.